Shibuya, part of Pulsen
Bild på Martin Holgmalm VD på Pulsen Production

Kunden i fokus är Martin Hogmalms melodi

Martin Hogmalm tillträdde som ny vd för Pulsen Production i januari. Han sätter kunden i fokus och har ett brinnande intresse för försäljning. Han drivs också av att få utveckla starka team och dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns hos medarbetarna. Kombinationen kommer väl till pass när bolaget går in i en fas med starkare fokus på tillväxt.

Pulsen Production är ett bolag inom Pulsenkoncernen som levererar driftslösningar för verksamhetskritiska system. Genom att anlita Pulsen för IT-infrastruktur, molntjänster, applikationshantering, support – eller helt enkelt som en komplett IT-avdelning för företaget – kan kunderna fokusera på sin kärnverksamhet och veta att IT-sidan alltid fungerar som den ska. Pulsen Production skall nu satsa expansivt framåt och växa på marknaden.


I höstas gjordes en omorganisation i bolaget där Pulsens lösningar för digital handel flyttades till det nya bolaget Pulsen Retail, och Pulsen Production har därmed fått större fokus på sin kärnverksamhet. Vid årsskiftet fick Pulsen Production många nya medarbetare till bolaget när man tog hand om stora delar av IT-driften för B&B TOOLS-koncernen.


– I och med B&B TOOLS-affären tog vi också över en stor grupp av kvalificerade medarbetare som tillsammans med befintlig personal kommer betyda mycket för bolagets fortsatta expansion inom Power- och Intel-segmentet samt på klientsidan. Nu förstärker vi Pulsen Production med en ny vd för att ta ytterligare ett kliv framåt, säger Jonus Bartholdson, vd för Pulsenkoncernen.


Det är alltså ett bolag i förändring som nu får en ny vd och som går in i nästa fas i sin utvecklingsresa. Men förändring är något självklart i ett teknikintensivt bolag enligt Martin Hogmalm.

IT är en väldigt spännande bransch där man alltid måste vara på tå eftersom tekniken hela tiden utmanar dig. Oavsett vilken ålder eller erfarenhet du har dras du automatiskt med i utvecklingen

–Redan nu, med bara några dagar på Pulsen Production, har jag sett hur kollegor med över trettio års erfarenhet inom IT sitter och diskuterar den senaste tekniken och utvecklingen. Det gör att man ständigt utvecklas under hela sitt yrkesliv vilket jag tycker är en enorm förmån, fortsätter Martin.


Martin har alltid haft ett kombinerat intresse kring teknik, ekonomi och försäljning. Som ung utbildade han sig först till ingenjör som sin far och läste fyraårig teknisk linje med inriktning på el, tele och data. Efter hand växte intresset kring sälj- och marknadsföring allt starkare och Martin kompletterade sina studier med en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg. Martin har under hela yrkeslivet haft ansvar för applikationer och IT-drift i olika ledningsroller med bland annat 10 år inom koncernledningen för IT-företaget Hogia i Stenungsund. Närmast kommer Martin från rollen som vd på energiteknikföretaget Kabona i Borås.

Martin Hogmalm ser att Pulsen Production står i ett väldigt spännande skede med stora möjligheter framöver. Uppdraget från ägarna är att skapa tillväxt inom bolaget med fokus på egna externa kunder.


Tillväxt skapar möjligheter för medarbetare att utvecklas när organisationen växer och det anställs nya kollegor. När man ökar volymen med både nya och befintliga kunder gäller det att se till att leveranserna fortsätter hålla rätt kvalitet och att man kan rekrytera fler personer för att ligga i fas med kundernas behov.


– I vår organisation finns det en väldigt stark drivkraft att leverera kvalitet och därmed skapa nöjda kunder. När vi nu skall växa så är detta en fantastisk grund att stå på. Utan kvalitet är det ingen idé att gasa. Det är såklart också en utmaning att växa och behålla kvaliteten när vi får fler kunder och fler kollegor. Men det är en väldigt rolig utmaning som jag är övertygad om att vi klarar med det fina utgångsläge vi har, säger Martin Hogmalm.


Överlag strävar Martin Hogmalm efter att få en bred förankring i förändringsprocesserna där många synpunkter får komma upp på bordet och där man hittar de bästa lösningarna tillsammans.


– Då får man ett gemensamt ägarskap kring frågorna och det tycker jag är viktigt. Det jag gillar allra mest i min ledarroll är att få utveckla starka team och att få människor att utvecklas, säger Martin Hogmalm.


Martin ser ljust på framtiden för bolaget och en av de största anledningarna är den långa erfarenhet som finns hos medarbetarna.


– Man kan rentav ta på kompetensen som sitter i väggarna här. Ingen slår oss på fingrarna när det gäller kunskap och erfarenhet inom våra områden. Det skall vi gå ut och berätta om på marknaden och det blir ett av mina områden att fokusera på tillsammans med mina kollegor inom sälj. Det ska bli väldigt roligt att få göra den här resan tillsammans med kollegorna på Pulsen Production, avslutar Martin Hogmalm.

Vill du veta mer om Shibuya?

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

KONTAKT

Jonus Bartholdson

VD

Pulsen AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen