Shibuya, part of Pulsen
Person svarar i telefon på ett kontor

Prisbelönt kundservice förutsätter en Välfungerande IT-miljö hos Borås Elhandel

För Borås Elhandel är ledstjärnan att det alltid ska vara nära, enkelt och personligt att ha med företaget att göra. Kunderna ska få snabba och tydliga svar på sina frågor kring el och elavtal. Den höga ambitionsnivån har bland annat inneburit att företaget är flerfaldiga vinnare av SM i telefoni och kundservice. För att kunna erbjuda service i absolut framkant krävs samtidigt ett stabilt och effektivt IT-stöd.

Borås_elhandel

Digitaliserad verksamhet i Borås äldsta trähus. Borås Elhandel bedriver sin verksamhet i ett hus med anor från år 1734

 

– Vi bygger hela vår verksamhet på tillgänglighet. För att det ska fungera måste medarbetarna ha säker åtkomst till vår IT-miljö. Det handlar också om att göra flöden och processer så enkla som möjligt. Och att kunna arbeta proaktivt. Här upplever vi att Pulsen är en stark, pålitlig partner med en bred tjänsteportfölj och ett framåtblickande arbetssätt, säger Magnus Alholme, IT- och marknadsansvarig.


Bred leverans kräver sammanhållning och engagemang

Pulsens leverans till Borås Elhandel omfattar i dag kapacitetstjänster, nätverkskommunikation, mailhosting och support. Samtidigt pågår inledande tester av en övergång till Office 365.


– Bland de saker jag tycker särskiljer Pulsen är att de har en exceptionell vilja och förmåga att kommunicera med mig som icke-tekniker. De gör relativt komplexa saker begripliga. För Borås Elhandel är det viktiga nyttan och möjligheterna att arbeta effektivt, inte en enskild servers prestanda. I vardagen får ärenden heller inte falla mellan stolarna. Här upplever vi att Pulsens arbete med uppföljning ligger i särklass. Det som sägs blir gjort, fortsätter Magnus Alholme.


Magnus

Magnus Alholme, IT- och marknadsansvarig på Borås Elhandel

Närheten – hjälpen finns alltid inom räckhåll

På samma gång som Pulsen och Borås Elhandel löser flertalet frågor på distans har den fysiska närheten bidragit till ett framgångsrikt samarbete.

 

– Att kunna arbeta med en lokalt stark partner ska inte underskattas. Ibland krävs det ett möte för att lösa uppkomna problem eller diskutera framtida planer. Som det är nu kan vi på kort tid också få kvalificerad hjälp på plats. Regelbundna drift- och leveransmöten har också bidragit till en bra dialog och möjligheten att agera proaktivt, fortsätter Magnus Alholme.

 

– Pulsens arbete med servicefönster är ytterligare ett bra exempel på hur de skiljer sig från andra. Istället för att sköta underhåll och uppgraderingar mellan 8-16 ser Pulsen till att det arbetet görs när det inte påverkar verksamheten. Lägg där till att de överlag har ett extremt högt säkerhetstänkande. De förstår vår vardag och sätter kundens behov främst. Att de är duktiga på att bygga och underhålla relationer är ytterligare framgångsfaktorer, avslutar Magnus Alholme.

Vill du veta mer om Vad Pulsen gjorde för Borås Elhandel?

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen