Shibuya, part of Pulsen
Truck lägger rör på en lastbild

Pipelife minimerar nedtiden med ny Powerplattform

Varje år bearbetar Pipelife Sverige 35 000 ton plastråvara vid produktionsenheterna i Ölsremma och i Ljung i Västergötland. Företaget tillverkar bland annat mark- avloppssystem, dräneringssystem, kabel-skyddssystem och andra plastbaserade produkter. Med en produktion som pågår 24/7 ställs samtidigt mycket höga krav på en tillgänglig och stabil IT-miljö. Till Pipelife levererar Pulsen tjänstebaserad IT-drift med högsta tillgänglighet.

 – Vi har ett stort IT-beroende långt ut i verksamheten där tillgängliga system är en förutsättning för att kunna producera produkter och ge service på den nivå våra kunder förväntar sig. Det innebär i sin tur också att utrymmet för nedtid och störningar är mycket begränsat, säger Thomas Nilsson, IT- ansvarig på Pipelife.


Lösning som matchar höga krav

Pipelifes ERP-system M3 körs i dag på IBM Power parallellt med ett antal sidosystem och applikationer som är baserade på Intel/Windows. I samband med uppgraderingen av M3 valde företaget att byta sin befintliga Powerbaserade plattform till en ny som också omfattar backup-lösningen Metro Mirror.

En stabil, outsourcad IT-drift ger oss själva mer tid att utveckla den egna verksamheten.

Thomas Nilsson, IT- ansvarig på Pipelife.

– Bland våra kunder finns byggmaterialgrossister, rör- och elinstallatörer, entreprenörer, kommuner och energiverk. För att möta deras behov och utveckla vår egen verksamhet är det ett stort antal processer, flöden och projekt som måste klaffa. En stabil IT-drift och säker tillgång till M3 blir i det avseendet helt avgörande för Pipelife och för våra kunder. Här ser vi hur den nya backup-lösningen Metro Mirror bidragit till att vi minskat nedtid och störningar avsevärt, fortsätter Thomas Nilsson.

 

Krävs mer än teknik för att lyckas

– I dag vet vi att en stabil, outsourcad IT-drift ger oss själva mer tid att utveckla den egna verksamheten. Samarbetet med Pulsen visar samtidigt på vikten av engagemang och närhet. Vi vet att de har en mycket hög kompetens inom IBM Power och vi skulle inte vara där vi är om det inte vore för Pulsens breda erbjudande, driv och proaktivitet. De är enkla att samarbeta med och visar ett engagemang som gör att vi slipper jagande från vår sida. Pulsen löser de löpande frågor och ärenden som uppstår och har också kapacitet och erfarenhet som gör att de kan agera innovativt, avslutar Thomas Nilsson.

 

– Samarbetet med Pipelife går flera år tillbaks och är ett bra exempel på hur vi gärna utvecklas tillsammans med våra kunder. Det är också roligt att arbeta med en kund som är framåtblickande och ser möjligheterna som följer med en modern, stabil och tillgänglig IT-miljö, säger Magnus Svensson, leveransansvarig på Pulsen Production.

 

Pipelife Sverige har cirka 200 medarbetare och ingår i koncernen Pipelife International som har sitt säte i Wien, Österrike. Koncernen är representerad i 26 länder med 26 fabriker och är i dag en ledande europeisk plaströrsproducent.

Vill du veta mer om Shibuyas lösning för pipelife?

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen