Shibuya, part of Pulsen
Tidningar trycks på Bold

Stabil och effektiv IT-miljö avgörande för Bold BTT

För ett tidningstryckeri är tillgängliga IT-system och effektiva flöden avgörande för att ge kunderna den leveransprecision som krävs och för att rationalisera den egna verksamheten. Med den hårda konkurrens som råder inom tryckerinäringen är ett effektivt och säkert IT-stöd en förutsättning för framgång. Bold BTT väljer Pulsen Production för drift, övervakning och kommunikation.

Med Pulsenbolaget som partner har Bold BTT säkerställt att verksamheten i dag har säker tillgång till de resurser och den kompetens som krävs inom IT. I Pulsen Productions leverans ingår bland annat kapacitetstjänster (Intel), fjärrdrift, WAN-förbindelser, VPN, kommunikation, support och övervakning av tryckeriets servermiljö.


Det handlar inte bara om teknik

– Vår verksamhet pågår dygnet runt och förutsätter att kommunikationen fungerar och att IT-miljön är tillgänglig. Förutom att all kommunikation mellan oss och våra kunder sker i digital form är vi helt beroende av IT-stödet internt, säger Michael Berglund, IT-ansvarig på Bold BTT.


Michael Berglund, Bold BTT

Förutom Pulsens tekniska kunskap har den lokala närvaron och förståelsen för verksamheten varit avgörande framgångsfaktorer.

Michael Berglund, IT-ansvarig på Bold BTT

– En stor del av vår produktion sker nattetid och störningar får snabbt väldiga konsekvenser. Vi måste helt enkelt säkerställa driften även vid olika slags störningar och så långt det går förebygga att de inträffar. Förutom Pulsens tekniska kunskap har den lokala närvaron och förståelsen för verksamheten varit avgörande framgångsfaktorer, fortsätter Michael Berglund.

 

Stabil och effektiv IT-miljö avgörande för tryckeriet Bold BTT-

Toppmodern utrustning matchas av effektivt IT-stöd och framåtblick

Bold BTT har kapacitet att hantera hela produktionskedjan i tidningsoffset, en process som inkluderar alla moment från prepress till efterbehandling. Tryckeriets toppmoderna utrustning och ett effektivt IT-stöd skapar förutsättningar att leverera högkvalitativa produkter till rätt pris.

 

– Pulsen kunde visa upp den bredd och kompetens som vi hade behov av, både när det gäller den dagliga verksamheten och förmågan att blicka framåt. Pulsen har under vårt samarbete visat att de kan agera proaktivt och vara kompetenta rådgivare i frågor som rör IT, avslutar Michael Berglund.

 

Snabb hjälp alltid inom räckhåll

– Ett konkret exempel på hur samarbetet gjort vår vardag enklare är att det är enkelt att göra felanmälan och få snabba svar. Det går också snabbt att få personal på plats om behovet infinner sig. Vi sökte och har fått en partner som är lyhörd och förstår vikten av driftstabilitet, kommenterar Bold BTT:s Michael Berglund.

Vi sökte och har fått en partner som är lyhörd och förstår vikten av driftstabilitet.


Bold BTT Borås ingår i Bold Printing som är en av Nordens största tryckerigrupper.

Vill du veta mer om Shibuyas lösning för Bold?

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen