Shibuya, part of Pulsen
Personer sätter ihop sina knogar i en gemenskap och laganda

Stor variation stimulerar arbetet för Mattias Andersson

VÅRA MEDARBETARE: För Mattias Andersson har den stora spännvidden i arbetsuppgifter och kunder varit en viktig del som gjort det lätt att gå till jobbet. Den inledande tiden på Pulsens servicedesk har också gett en ökad förståelse och erfarenheter som i dag hjälper i rollen som nätverkstekniker.

– Jag kom i kontakt med Pulsen direkt efter gymnasiet och började sommaren 2005 arbeta på servicedesken. Bredden och erfarenheten man får genom att hjälpa kunder med alla möjliga frågor har varit väldigt viktig när jag i dag ställs inför tekniska utmaningar som kräver djupare kunskap. När man arbetar med supportfrågor får man en bättre förståelse för kundernas vardag, vad som fungerar i praktiken och vad som vinner på att undvikas.

 

– Idag arbetar jag som nätverkstekniker, det innebär att merparten av min arbetstid går åt till att etablera bästa möjliga förutsättningar för våra kunders IT-drift. Dels handlar det om att designa, implementera och underhålla våra datacenter i frågor som rör nätverk och säkerhet. Dels bygger vi upp lösningar i våra kunders kontors- och lagermiljöer som gör att de på ett stabilt och säkert sätt kan kommunicera med Pulsens datacenter.

Bredden och erfarenheten man får genom att hjälpa kunder med alla möjliga frågor har varit väldigt viktig när jag i dag ställs inför tekniska utmaningar som kräver djupare kunskap.

Lösningsorienterat arbetssätt premieras

– Oavsett vilken roll jag haft känns kundkontakten väldigt viktig. Det är nästan alltid i dialogen med kund som vi hittar svaret på frågan eller lösningen på problemet. Det handlar också om att snabbt förstå vilka förkunskaper kunden i fråga har. Jag tycker själv att jag utvecklat ett bra arbetssätt som gjort mig anpassningsbar i de här situationerna. Det är väldigt tydligt att ju bättre jag är på att lyssna, desto snabbare kommer vi vidare och hjälper kunden. Mina chefers ledord frihet under ansvar bidrar också till ett lösningsorienterat arbetssätt som bygger på personligt engagemang. Jag och kollegorna blir sedda på ett sätt som främjar både Pulsen och våra kunder.

 

Förebygga störningar och incidenter

– Ibland ser jag mitt yrke lite som en brandman, det händer att det i första steget gäller att ”släcka branden” som uppstått, en snabbt uppkommen situation kräver en snabb åtgärd. Det viktigaste är dock att utbilda i hur man på bästa sätt undviker incidenter och identifiera förbättringar som medför en stabil drift med få akuta utryckningar. Det här gör också mitt yrke väldigt intressant, den ena dagen är sällan lik den andra, man måste sätta sig in i olika områden och lösa situationen snabbt, effektivt och kontrollerat.

 

Ser Trend – säkerhet och hybridlösningar ökar

– Jag är övertygad om att de flesta verksamheter framöver behöver fokusera ännu mer på säkerhetsfrågor. Vi möts dagligen av nya hot och attacker som i värsta fall kan medföra mycket stora kostnader för de företag som drabbas, särskilt när GDPR träder i kraft. För att förhindra intrång och störningar är en avgörande faktor att se till att system och processer är optimerade. Till det kommer givetvis behovet av avancerade tekniska lösningar och ett brett säkerhetstänk.

– En annan tydlig trend är den ökade användningen av molntjänster. Vi ser hur de stora aktörerna på marknaden, främst Google, AWS, och Microsoft hela tiden lanserar nya tjänster och funktioner. Här vill vi hjälpa våra kunder att placera rätt saker på rätt plats. Vissa tjänster är lämpade att köras i molnet medan andra tjänster är bättre att basera på traditionell outsourcing. Här ser vi ofta att olika hybridlösningar är vägen framåt och jag är övertygad om att det kommer bli allt viktigare att kunna implementera den typen av lösningar på ett säkert och effektivt sätt.

Mattias Andersson

Nätverkstekniker på Pulsen Production

 

Mattias Andersson är 31 år och bor i Borås. Han har studerat tre år på Sven Eriksonsgymnasiet och dess ekonomiprogram, med fotboll som tillval för specialidrott.

 

– Den bollsport jag fortfarande utövar är golf. Förutom det lägger jag varje vecka ett antal timmar på gymmet.

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen