Shibuya, part of Pulsen

Guldpartner till Microsoft inom ytterligare ett område

Framgångsrikt partnerskap utvecklas. Pulsen Production har erhållit status som guldpartner till Microsoft inom kompetensområdet Datacenter. Guldpartnerstatus innebär att Pulsen uppfyller högt ställda krav på bland annat certifieringar och teknisk kompetens.

– Att bli Microsofts guldpartner inom kategorin Datacenter är förstås en viktig framgång och ett gott betyg på medarbetarnas insatser. Det är ett relativt avgränsat antal företag som når upp till de höga krav som ställs. Guldpartnerskapet ger därför våra kunder ytterligare trygghet och visar att Pulsen Production ligger långt fram också inom Microsofts lösningar och tjänster för datacenter, kommenterar Martin Hogmalm på Pulsen Production.


– Vi utvecklar hela tiden vårt tjänsteerbjudande för att möta de ökande kraven på säkerhet och stabilitet. I det ingår en uttalad satsning på våra datacenter och kvalitetssäkring av den löpande driften. Mot den bakgrunden är det givetvis viktigt att visa marknaden och våra kunder att vi har ett väl utvecklat och framgångsrikt samarbete med Microsoft som är en stark spelare inom det segmentet, säger Fredrik Stark, Service Portfolio Manager på Pulsen Production.


Pulsen är sedan tidigare guldpartner till Microsoft inom kategorin Application Development.KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen