Shibuya, part of Pulsen

Tryggare och tydligare leverans genom Way of Working

Pulsen Production tar ett kliv mot en ännu säkrare, tryggare och bättre kundupplevelse via arbetssättsprojektet Way of Working. Genom bland annat processkartläggning, effektivt samarbete och ett åskådligt ledningssystem ska ett smartare sätt att arbeta uppnås. Med hjälp av ISO-certifieringar kommer Pulsen att bli en ännu tydligare leverantör av högkvalitativa driftslösningar.

– Kundernas data är allt mer affärskritisk i fler företag, vilket gör att man också måste ställa högre krav på sina leverantörer. Man kommer inte kunna ha sin data hos källarföretag framöver. Genom att vara certifierade blir det tryggt och tydligt för kunden hur vi fungerar – och de kan vara trygga i att vi är oberoende granskade i vår leverans och vårt arbete, säger Martin Hogmalm, Pulsen Production.


Pulsen är sedan tidigare certifierade inom informationssäkerhet (ISO 27001) kring de delar som gäller Pulsens socialtjänstsystem Combine, och genom projektet utökas certifieringarna till att även innefatta informationssäkerhet (ISO 27001) för hela verksamheten, miljö (ISO 14001) och kvalitetsledning (ISO 9001).


– Genom ett kvalitetsledningssystem jobbar vi smartare och hanterar också de avvikelser som kan dyka upp bättre, säger Martin Hogmalm.


– En grundpelare i ISO 9001 i att säkra kundernas krav och behov. Det har varit fokus i hela projektet att utgå ifrån att skapa framgångsrik kundupplevelse, säger Jessica Grusell, extern konsult som är projektledare för WOW - Way of working.


Arbetet med Way of Working påbörjades under våren 2018 och planeras vara klart under första kvartalet 2019. Ett hårt arbete – med stor nytta och trygghet för kunderna.


– För oss handlar det om att skapa en kundupplevelse över förväntan. Kunderna bör i högre utsträckning ställa sig frågor om hur deras leverantörer jobbar och hur de hanterar deras information och säkerhet. För oss räcker det inte att veta att vi har bra koll över våra rutiner och processer. Vi ser allt större krav från våra kunder att vi bevisa det genom externa revisioner och certifieringar, säger Martin Hogmalm.

ISO = Internationella standardiseringsorganisaitonen / International Organizion for Standardization.


ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som hjälper företag att kontinuerligt möta kundernas krav på tjänster, produkter och service, samt att ständigt utvecklas kvalitetsmässigt.


ISO 27001 syftar till att hjälpa organisationer hålla hög informationssäkerhet, till exempel kring finansiell information, immateriella tillgångar, personuppgifter och annan känslig och affärskritisk data.


ISO 14001 är standarder och praktiska verktyg som hjälper organisationer att hantera miljömässiga aspekter av sin verksamhet.  


På bild, från vä: Jessica Grusell, extern konsult och projektledare för Way of Working, Martin Hogmalm, Pulsen Production, och Joakim Blomster, Qualify - som kommer utfärda ett bevis på att vi jobbar med frågan, samt i slutändan certifiera Pulsen för ISO-standarder.

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen