Shibuya, part of Pulsen

"Det är ett lagarbete att leverera bra IT-drift"

Pulsen Production levererar säker IT-drift av affärskritiska system, men en del roller i bolaget syns sällan utåt. Hanna Bengtsson är kvalitetschef och har till uppgift att genom ständigt förbättringsarbete av bolagets processer säkra leverans på hög nivå.

För att kunna leverera drift av affärskritiska system på hög nivå behövs en rad olika spelare i Pulsen Productions laguppställning. I rollen som kvalitetschef är det Hanna Bengtssons ansvar att analysera och följa upp avvikelser i processer och rutiner för att främja ständig förbättring. Just nu upptar arbetet mot att bli ISO-certifierade inom kvalitetsledning, miljö och informationssäkerhet mycket av Hannas tid.

 

– Jag gör en hel del saker där den gemensamma nämnaren är förbättringsarbete. Det kan exempelvis innebära att se över en supportprocess så att kunden får den bästa möjliga responsen. Jag ska se till att vi kontinuerligt jobbar för att bli bättre, bland annat genom att analysera och ha övergripande koll. Jag stöttar de olika delarna i bolaget, förklarar Hanna Bengtsson och fortsätter:

 

– I Way Of Working-projektet som drivits under drygt ett år – där slutmålet är ISO-certifieringar – har mycket handlat om att skapa processer och rutiner för att se till att allt arbete sker på ett effektivt och korrekt sätt. För mig som kvalitetschef blir fokuset framgent att förvalta och vidareutveckla det arbetet.

 

Hanna Bengtsson, kvalitetschef Pulsen Production

 

Från kund till leverantör

Hanna Bengtsson kommer närmast från Pulsenkunden Bergman & Beving, där hon haft en roll som Head of IT Operations med ansvar för daglig drift. Pulsen Production kände hon till sedan innan.

 

– Eftersom vi var kund till Pulsen Production hade jag kommit i kontakt med bolaget och en del av medarbetarna tidigare. Det känns väldigt spännande och lärorikt att nu vara på andra sidan och se arbetet från leverantörens synvinkel.

 

För två år sedan delades industrihandelskoncernen B&B Tools i två separata börsnoterade företag – Bergman & Beving och Momentum Group. Driften outsourcades till Pulsen Production och delningen genomfördes på rekordtid.

 

– När jag jobbade på dåvarande B&B Tools togs beslutet att outsourca en del av IT-funktionen för att kunna genomföra delningen på bästa sätt med de förutsättningar som fanns. Delningsprojektet var en lärorik period, som jag är säker på att det är många med mig som känner stolthet över att ha varit med och bidragit till, säger Hanna.

 

– Det som gjorde att jag två år senare tog steget att arbeta på Pulsen var innehållet i tjänsten som kvalitetschef. Jag har gått från att på min förra arbetsplats ha mycket operativt dagligt ansvar till mer planering, analyser och förbättringsarbete. Det är något jag verkligen drivs av.

 

På Pulsen Production satsar man mycket på kvalitetsbitarna och det ges utrymme för att jobba med det.

 

Framåt tillsammans

För Hanna är klimatet en viktig del av trivseln på en arbetsplats – något hon känner att Pulsen Production är bra på. En förutsättning för att tycka om sitt arbete är också att det ges rätt förutsättningar för att utföra det.

 

– Kulturen och stämningen är avgörande – att man känner sig delaktig och att man kämpar mot samma mål. En tydlig ledning är också något jag värdesätter. Jag vill inte att alla ska sitta på sin kammare utan vi ska gemensamt hitta lösningar och komma framåt tillsammans.

 

– På Pulsen Production satsar man mycket på kvalitetsbitarna och det ges utrymme för att jobba med det, vilket är jätteviktigt. Det speglar sig ju i leveransen utåt och hur vi upplevs som leverantör. Det är ett lagarbete att leverera bra IT-drift, säger Hanna Bengtsson avslutningsvis.

hanna bengtsson

Kvalitetschef på Pulsen Production sedan mars 2019

 

Hanna är 36 år och bor i Ulricehamn med sin sambo, två söner och en bonusson. Ursprungligen kommer hon från Hyltebruk i Småland. På fritiden tycker hon om att träna och umgås med familjen.

”När man har familj och hus finns det alltid saker att göra!”

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen