Shibuya, part of Pulsen

Pulsenbolaget får ISO-certifiering

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Pulsen Production nu blivit certifierade kring ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001). Genom certifieringarna skapar man tydligare struktur och processer för de sedan tidigare högt ställda kraven kring kundservice och leverans inom företaget.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Pulsen Production har sedan våren 2018 strukturerat genomfört arbetssättsprojektet ”Way of Working” i syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för relevanta ISO-standarder.


Nu är arbetet i hamn och Pulsen är, genom ackrediteringsorganet Qvalify, certifierade inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).


– Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för de här tre ISO-standarderna. Det är ett kvitto på att det goda arbete vi gör med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen fungerar. Certifieringen i sig är ett led i att skapa en stark organisation med kontinuerlig förbättring av leverans och service för våra kunder, säger Martin Hogmalm på Pulsen Production.


Pulsen Production går genom dessa nya certifieringar i bräschen för Pulsenkoncernens ambition att ISO-certifiera hela koncernen. Utöver Pulsen Production är idag koncernbolaget Pulsen Omsorg certifierade för ISO 27001 för socialtjänstsystemet Combine, bolagen Releasy och Pedab är båda certifierade för ISO 14001 och Pedab är dessutom certifierad för ISO 9001.

Vad är iso-certifieringar?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

 

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

 

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet, som innebär upprättande, införande, underhåll och ständigt förbättringsarbete. Den innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Källa: Swedish Standards Institute

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen