Shibuya, part of Pulsen

Modern serverdrift med ACI corenät

Pulsen Production ligger i framkant kring drift av affärskritiska IT-system. Deras kunder är beroende av att ha tillgång till data och applikationer dygnet runt. Med två georedundanta serverhallar har bolaget också mycket trafik att hålla koll på i sina datacenter. Lösningen blev en uppgradering till modern serverdrift med ett ACI-corenät som både gör det enklare att sätta upp servrar och ger helt nya möjligheter åt kunderna.

Pulsen Production har kunder runt om i landet. Det som är gemensamt för dem är att de har verksamheter som är beroende av sina IT-system och sin data och behöver ha lösningar som ständigt är online. Det ställer stora krav på både teknisk kompetens och infrastruktur hos en driftpartner som Pulsen.


Pulsen Production har idag två geografiskt åtskilda datacenter i Västsverige, ett i Borås och ett i Ulricehamn. Dessa har varsitt så kallat ”corenät” som är den centrala infrastrukturen i ett datacenter. Här finns switchar, routrar och kablar som sköter trafiken och kommunikationen inne i själva datacentret, men också kontrollen mellan olika datacenter i ett kluster.


När bolaget behövde uppgradera sin infrastrukturteknik ville man enklare kunna hantera flera olika datacenter från en gemensam kontrollpunkt. Lösningen blev ACI-nätet (Application Centric Infrastructure) som man infört under året.


– Det här är det moderna sättet att bygga serverhallar på nuförtiden, säger Stefan Hansfeldt, Service Area Manager för kommunikationstjänster på Pulsen Production.


– Vi har satt upp ACI under våren både i Ulricehamn och Borås och kopplat ihop det med den digitala motorväg vi har mellan våra datacenter. ACI är ett bra sätt att kunna hantera flera datacenter från en gemensam kontrollpunkt – en så kallad APIC – som tar hand om resurserna som finns i konfigurationen, så det passar utmärkt för vår miljö.

- Det jag tycker är absolut roligaste i det här projektet är att vi på Pulsen Production kan göra en så här stor infrastrukturomvandling utan att kunderna egentligen märker av införandet överhuvudtaget. Vårt tekniska kunnande och vårt fokus på kundernas upptid kommer verkligen till nytta här.

Det nya corenätet ger Pulsen och deras kunder helt nya möjligheter. Nätet är ett så kallat Software Defined Network som går att programmera så att det kan utföra saker på ett automatiserat sätt. Det kommer till exempel göra arbetet med att sätta upp nya virtuella servrar eller andra driftlösningar enklare och mer tidseffektivt än det varit tidigare.


Stefan Hansfeldt, Service Area Manager Pulsen Production

Stefan Hansfeldt, Service Area Manager för kommunikationstjänster på Pulsen Production

Att byta Infrastruktur utan driftstopp


Med den långa erfarenhet och det stora kunnande kring driftlösningar som finns på Pulsen är det också mycket kunskap som sitter i ryggmärgen och i händerna hos teknikerna. Att byta infrastruktur kan därför vara utmanande.


– ACI är ett nytt sätt att tänka när det gäller nätverk. Har man gjort något tusen gånger på ett visst sätt så sitter det i ryggmärgen, och att byta sätt kräver såklart att man tänker till en extra gång. Det blir nästan någon form av teknisk kulturkrock kan man säga. Men nu när vi börjat vänja oss rullar det på bra. Framför allt när vi börjar se de stora fördelarna med både den moderna tekniken och hur vi kan effektivisera vårt arbete ännu mer framöver. Det är så här modern serverdrift ska se ut, säger Stefan Hansfeldt.


Pulsen Productions kunder är beroende av att dygnet runt ha tillgång till sin data och sina applikationer. Att byta ut hela infrastrukturen i datahallarna utan driftstopp var därför en av utmaningarna i projektet.


– ”Systems up” är vårt ledord och det vi jobbar utifrån på driftssidan. Vid införandet av ACI-nätet byggde vi därför upp en helt parallell struktur och skapade en brygga mellan det nya och det mer traditionella nätet. Datatrafiken flödar i full fart mellan de båda näten helt utan störningar. Det göra att vi kan flytta över en resurs i taget till det nya nätet utan att påverka kundernas tillgång till tjänsterna, förklarar Stefan Hansfeldt och fortsätter:


– Vi satte igång det nya nätet skarpt i mitten av september hos den första kunden och flyttar successivt över allt fler resurser och kunder till det. Det jag tycker är absolut roligaste i det här projektet är att vi på Pulsen Production kan göra en så här stor infrastrukturomvandling utan att kunderna egentligen märker av införandet överhuvudtaget. Vårt tekniska kunnande och vårt fokus på kundernas upptid kommer verkligen till nytta här.

jag vill veta mer om driftlösningar från Shibuya


KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen