Shibuya, part of Pulsen

Henrik Sund blir styrelseordförande i nysatsningen Shibuya

Sammanslagningen av Pulsen Production och Shibuya Crossing innebär inte bara en ökad produkt- och tjänsteportfölj. Det nya bolaget kommer också fylla ett hål på marknaden och ta en stark position inom IBM Power. Med 30 års erfarenhet av IT och telekom plockas Henrik Sund in som styrelseordförande i Shibuya.

Henrik Sund, styrelseordförande i nybildade Shibuya - en del av Pulsen

I början av mars gick Pulsen Production samman med Shibuya Crossing och bildade det nya bolaget Shibuya, som en del av Pulsenkoncernen. Sammanslagningen innebär inte bara ett nytt företag med bredare produkt- och tjänsteutbud, utan också en möjlighet att fylla ett hål på marknaden. IT- och telekom-veteranen Henrik Sund går in som styrelseordförande i bolaget.


- De här två bolagen går ihop för att det finns väldigt bra samverkansmöjligheter. De bidrar båda med sina respektive styrkor och kompletterar varandras portföljer, vilket betyder fler möjligheter för kunderna att ta del av nya tjänster, produkter och kompetenser. Man får dessutom större spridning geografiskt – Pulsen Production har sitt fäste i Västsverige och Shibuya i östra delen av landet. Resultatet blir ett starkare bolag på många plan, säger Henrik Sund och fortsätter:


- Det finns ett antal andra bolag i ungefär samma storlek som Pulsen Production och Shibuya var innan sammanslagningen, och det finns ett par globala och nordiska jättar. Däremellan ekar det ganska tomt, och många kunder blir för små för de stora bolagen eller för stora för de små. Där kan Shibuya täcka hålet med sina ca 120 medarbetare.

Jag tycker det här ska bli jättespännande. Vi har bra förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och skaka om en del på marknaden.


Det nya bolaget kommer erbjuda både konsult- och drifttjänster, bland annat inom Intel, tredjepartsservice och säker kommunikation. Man växer sig också starkare inom IBM Power. Henrik Sund ser många fördelar med den stärkta kompetensen, både för kunder och medarbetare.


- Vi kommer få större muskler på IBM Power-fronten och bli väldigt duktiga på den formen av hårdvara och kringliggande tjänster. Jag har haft en dialog med IBM som varit väldigt positiva till oss som en ännu mer dedikerad partner. Medarbetare i vårt bolag får också chansen att bredda sig kunskapsmässigt och jobba med fler saker än tidigare.

 

Christian Wibeck och Henrik Sund

Spännande resa med kunderna

Henrik Sund har varit verksam inom IT och telekom de senaste 30 åren, och har jobbat tillsammans med Pulsens ägarfamilj Bartholdson i omkring tio år. Han ser stora möjligheter med det nya bolaget och sin roll som styrelseordförande, men betonar att sammanslagningen sker gradvis.


- Bolagen ska nu börja jobba tillsammans genom en successiv integration där vi säkerställer att allt går lugnt och sansat till. Vi kommer behålla kundfokus hela vägen och se till så att det blir bra för alla inblandade.


- Jag tycker det här ska bli jättespännande. Vi har bra förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och skaka om en del på marknaden. Det ska bli väldigt kul att jobba ihop med de kompetenta medarbetarna i Shibuya och ta oss riktigt långt tillsammans med våra kunder, avslutar Henrik Sund.

Shibuya - en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing och är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT.

 

Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn.

 

IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001. Shibuya är en del av Pulsenkoncernen.

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen