Goda exempel:

Många synergier för Dahl genom Shibuyas samgående till ett gemensamt företag

Med över 1200 medarbetare och 140 000 produkter har Dahl höga krav på effektivitet och precision. IT-miljön ska stödja både den löpande verksamheten och bidra till affärsutveckling och innovation. Dahl har under lång tid arbetat tillsammans med Pulsen Production och Shibuya Crossing och företagens sammanslagning skapar möjligheter till värdefulla synergieffekter.

De har en väldigt kundorienterad attityd som vi uppskattar mycket. Vi ser dem nästan inte som en extern part, utan mer som en del av oss.

Roger Dahlqvist
CTO, Dahl

Shibuya Crossing och Pulsen Production har under lång tid varit viktiga partners till Dahl, ledande svensk grossist inom VVS, mark & VA, industri, fastighet och kyla. Insatserna inkluderar allt från drift och avancerad teknisk projektledning, med exempelvis komplexa tekniska förflyttningar, till strategisk infrastrukturplanering och utformning av kommande generations IT-miljöer, med lagringsoptimering och kapacitetsplanering.


Bakom det långa partnerskapet och de goda resultaten ligger enligt Dahl det flexibla arbetssätt som de båda bolagen använt sig av när de arbetat sida vid sida och deras förmåga att anpassa leveransmodeller till Dahls unika behov. Dessutom lyfts den öppna och konstruktiva dialogen fram som en viktig framgångsfaktor.


– De har en väldigt kundorienterad attityd som vi uppskattar mycket. Vi ser dem nästan inte som en extern part, utan mer som en del av oss, och det är nog det finaste betyg man kan få, säger Roger Dahlqvist, CTO på Dahl.

MÅNGA SYNERGIER FÖR DAHL GENOM SHIBUYAS SAMGÅENDE TILL ETT GEMENSAMT FÖRETAG

Modernisering med resultat

Tillsammans med Dahl har företagen arbetat med att modernisera och utveckla företagets IBM-plattformar. Man har också framgångsrikt migrerat stora dataprocesser på kort tid, där både flytt och uppbyggnad av ny struktur hanterats smidigt. Förbättringarna av Dahls ärendehantering och firstline support har också gett tydliga resultat.


– Trots tusentals ärenden varje månad har vi väldigt snabbt lyckats öka lösningsgraden med 15 procent. Bredden i det vi gör innebär att vi stöttat med att utveckla allt från servrar, backup och mjukvara till modern containerhantering, vilket bidrar till att Dahls lagerhanterings- och kontrollsystem har rätt prestanda och tillgänglighet. säger Martin Troede, vd på Pulsenbolaget Shibuya.

 

Ansvar för kritisk infrastruktur

Man har ansvarat för en stor del inom Dahls kritiska infrastruktur för affärs-, logistik- och automationssystem. Dessa kritiska funktioner utgör hjärtat i företaget då många processer på ett eller annat sätt passerar genom dessa system.


– Vi tar ett stort ansvar för drift och optimering av kritisk infrastruktur och ansvarar för den höga tillgängligheten i systemen. Genom att vi kan erbjuda spetskompetens inom alla centrala områden kan vi skapa framgång tillsammans, säger Martin Troede på Shibuya.

 

Utveckling skapar synergier

Sammanslagningen av Shibuya Crossing och Pulsen Production till Shibuya, en del av Pulsen, skapar många synergier för Dahl. Dels kan man undvika silos och samordna processer på ett smidigare sätt. Dels underlättas både kommunikation och avtal av att det är färre parter.


– Precis som Dahl hela tiden utvecklas är det viktigt att våra partners också gör det och vi ser stora möjligheter framöver när fler kompetenser samlas under ett tak. Med skarpa specialister inom allt från servrar och lagring till mjukvaror, kan vi säkerställa rätt innovation, tillgänglighet och säkerhet, säger Roger Dahlqvist på Dahl.

Dahl och Shibuya

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 000 leverantörer och 38 000 hantverkare. De erbjuder ca 140 000 produkter och är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen.