Goda exempel:

Rätt IT säkrar samhällskritisk produktion hos Trioplast

Trioplast är en av Europas ledande aktörer inom innovativa och effektiva förpackningslösningar med cirka 1200 medarbetare och 5,4 miljarder kronor i omsättning. Från huvudkontoret i Småland säljer företaget produkter till hela världen. Företaget har också spelat en viktig roll i samband med coronapandemin.

Trioplast är en av Europas ledande aktörer inom innovativa och effektiva förpackningslösningar och har spelat en viktig roll i samband med COVID-19, där en stabil driftsstruktur gett förutsättningar för företaget att snabbt ställa om produktionen för att kunna leverera skyddsutrustning till sjukvården. I partnerskap med Shibuya har företaget hittat IT-lösningar som gör det möjligt att fokusera mer på det som är verkligt värdeskapande.

 

– Efterfrågan på våra produkter gör att det är kritiskt för oss att hålla igång produktionen. Därför måste vi se till att IT stöttar verksamheten i alla lägen, säger Stefan Karlsson, IT-chef på Trioplast.


Trioplast har begränsade interna resurser för IT-frågor och vill avlasta medarbetare från driftsfrågor, som man upplever tar mycket tid från verksamhetsutveckling och värdeskapande insatser. Trioplast har därför sett fördelar med att lägga ut driften, men det har samtidigt varit viktigt att det sker till en aktör som kan garantera hög tillgänglighet och som har expertis inom viktiga områden.


– Vi vill undvika att göra samma sak hela tiden och istället fokusera på att utveckla verksamheten, tidigare gick hälften av vår tid åt att bara hålla allt igång, säger Stefan Karlsson.

MÅNGA SYNERGIER FÖR DAHL GENOM SHIBUYAS SAMGÅENDE TILL ETT GEMENSAMT FÖRETAG


Trioplast använder sedan lång tid tillbaka plattformen Movex, en tidigare version av M3 som det finns allt färre experter på i Sverige. Pulsenbolaget Shibuya kunde möta dessa högt ställda krav och har nu ett heltäckande ansvar för driften av Movex som körs på IBM Power och alla dess kringsystem baserade på Microsoft SQL och Windows.

 

Rätt redundans

Shibuya har också kunnat möta Trioplasts önskemål om geografisk redundans genom att Shibuya driver egna datacenter i egna fastigheter i både Borås och Ulricehamn. Det innebär god kontroll och långsiktighet när det gäller både utrustning och personal och dessutom att data finns kvar inom landets gränser. Ett annat viktigt önskemål handlar om övervakning, att kunna agera snabbt om något händer med maskiner i produktionen. Shibuya övervakar nu all utrustning dygnet runt via sin bemannade servicedesk.


– Våra fabriker är igång alla dagar på året förutom mellan jul och nyår och nertid kan få stora konsekvenser för oss. Tidigare när det stannat på natten har det varit nervöst, men när vi nu har tillgång till support dygnet runt flyter allt på supersmidigt, säger Stefan Karlsson på Trioplast.

 

Slipper budgetdiskussioner

Tidigare ägde Trioplast sin egen hårdvara men partnerskapet med Shibuya gör det möjligt att istället köpa funktionerna som tjänst. Det innebär att Trioplast slipper köpa in och underhålla hårdvara och istället kan lägga tid på att utveckla system och processer. Med driften som tjänst får företaget en tydlig kostnad per månad, flexibilitet att skala upp och ner utifrån behov och ständig tillgång till modern utrustning.


– Att äga utrustning som måste förnyas kan skapa slitsamma interna budgetdiskussioner som ibland riskerar leda till att vi halkar efter i utvecklingen. Med det här upplägget kan vi enklare budgetera och slipper dessa diskussioner samtidigt som vi kan känna oss trygga med att Shibuya kontinuerligt förnyar utrustningen, säger Stefan Karlsson på Trioplast.

Våra fabriker är igång alla dagar på året förutom mellan jul och nyår och nertid kan få stora konsekvenser för oss. Tidigare när det stannat på natten har det varit nervöst, men när vi nu har tillgång till support dygnet runt flyter allt på supersmidigt.

Stefan Karlsson
Trioplast

Bredd och spets

Shibuya, sen 2020 en del av Pulsen, har satsat mycket på att utveckla både bredd och spets till organisationer som vill stärka sin affärskritiska IT. Företaget ser partnerskapet med Trioplast som ett kvitto på att man utvecklat ett attraktivt erbjudande som inte bara hanterar utan också stärker centrala delar av företagens infrastruktur och drift.


– Med sina bidrag till vården spelar Trioplast en samhällskritisk roll och vi är oerhört glada över möjligheten att stödja verksamheten med fungerande affärskritisk IT. Vår tillgänglighet, med dygnet runt-support och georedundans och vår spets inom bland annat M3 bidrar till både kontinuitet och flexibilitet att ställa om, och det skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt partnerskap, säger Martin Troede på Shibuya.

Dahl och Shibuya

Trioplast har slagit sig ihop med AFP och bildat en av Europas största producenter av polyetenfilm under namnet Trioworld.

 

Trioworld skapar förpackningslösningar av polyetenfilm för att göra transporter och livsmedel säkrare, jordbruk smartare, skyddet inom sjukvården optimalt, och mycket mer.