Goda exempel:

Lantmäteriet förlänger livslängden på sin serverpark med Shibuya Care

Lantmäteriet är vana vid att mäta och följa upp. De är ansvariga för att sätta gränser, säkra ägandet av fastigheter och kartlägga, bokstavligen, hela landet. De har helt enkelt koll på saker och det gäller även deras egen IT-miljö. Istället för att uppgradera väl fungerande hårdvara bara för att tillverkaren slutade att supporta produkterna, valde Lantmäteriet ett mer hållbart och ekonomiskt sätt att hantera hårdvaran genom tredjepartsservice från Shibuya.

– När tillverkaren meddelade att de skulle sluta med service på den hårdvara som vi hade för vår miljö rörande stordatorplattformen, så valde vi att titta efter andra lösningar. Det kändes inte bra, varken ekonomiskt eller miljömässigt att byta ut utrustningen bara för att tillverkaren ville det. Med tredjepartssupport från Shibuya kan vi fortsätta använda hårdvaran och få en service som är minst lika bra, men till ett lägre pris, säger Ronny Johansson, som hanterar Lantmäteriets stordatormiljöer.

Med tredjepartssupport från Shibuya kan vi fortsätta använda hårdvaran och få en service som är minst lika bra, men till ett lägre pris.

Ronny Johansson,
Lantmäteriet

Halverade kostnader i genomsnitt

Tredjepartservice, som internationellt kallas Third Party Maintenance eller TPM, innebär att företag och organisationer kan fortsätta använda sin hårdvara långt efter att tillverkaren slutat ge service på utrustningen. Med service från en oberoende leverantör går det, till skillnad från hos enskilda tillverkare, att hantera all kundens hårdvara oberoende av märke, genom egna lokala specialister.


– För oss är tredjepartsservice enkelt och smidigt, till ett vettigt pris. Vi slipper köpa ny utrustning innan det verkligen behövs och får tillgång till precis den support vi behöver, när vi behöver den, säger Ronny Johansson på Lantmäteriet.

 

flera fördelar med tredjepartsservice

  • Bättre ekonomi, tredjepartsservice ger betydande kostnadssänkningar, många gånger upp till 40-50% jämfört med traditionell tillverkarsupport

  • Mindre administration och förenklade processer, istället för att ha avtal med flera olika tillverkare kring support, kan man med tredjepartsservice få allt inkluderat i ett och samma avtal.

  • Bättre och snabbare tillgänglighet, via globala avtal och väl utvecklade lokala lager och processer får kunder tillgång till alla delar och uppdateringar som behövs, utan fördröjning. Lokala specialister kan också snabbare vara på plats hos kunden för att lösa problem, vilket är en stor fördel.

  • En mer hållbar IT-drift, istället för att byta ut fungerande hårdvara kan den med rätt service användas länge till, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

 

Blir allt mer populärt

Det svenska techbolaget Shibuya är experter på verksamhetskritisk IT och har lång erfarenhet av att erbjuda tredjepartsservice, ShibuyaCare, till sina kunder. Genom sina egna datacenter i Sverige har Shibuya bemannad support dygnet runt och de specialutbildade teknikerna hanterar effektivt alla supportärenden för kunderna. ShibuyaCare ger en proaktiv helhetslösning för kundernas hårdvara och IT-miljöer och gör att kunderna kan känna sig trygga i att deras utrustning lever upp till verksamhetens krav och behov, både idag och i morgon.


– Lantmäteriet har valt att själva bestämma över sin infrastruktur och på så sätt enklare kunna samordna tillverkarnas planer med sina egna affärsprioriteringar, säger Christina Backlund, VD på Shibuya, och fortsätter:


– Det är en attraktiv väg som lockar allt fler och därför är det naturligt att vi under lång tid satsat på att utveckla vårt erbjudande inom området. Vi ser också stora miljömässiga fördelar med att man använder befintlig hårdvara längre istället för att köpa nytt. Det gynnar både kunden och vår planet på lång sikt.

Releasy

Med oberoende hårdvarusupport via ShibuyaCare fortsätter din IT-utrustning fungera långt efter att serviceavtalet löpt ut. Det ger dig minskade kostnader för service, förlänger livslängden på investeringarna i serverhallen och gör IT-driften mer hållbar.

 

Med ShibuyaCare har du en lokal kontakt för alla servrar oavsett märke. Det ger dig en bättre helhetsbild över alla dina IT-miljöer, minskad administration och en personlig, lokal service som snabbt är på plats när du behöver den.