Nyhet:

Shibuya bygger toppmodernt datacenter

Behovet av säkra, hållbara IT-tjänster som levereras från Sverige ökar stadigt. Därför har Shibuya gett Coromatic i uppdrag att designa, bygga och genomföra installationer för ett toppmodernt datacenter i Shibuyas befintliga lokaler i Borås.

Det nya datacentret är designat utifrån höga krav på säkerhet och energieffektivitet och uppfyller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) skyddsnivå 3.


– Med det nya datacentret fullt utbyggt fyrdubblar vi vår kapacitet och tar höjd för att kunna expandera. Vi ser stor efterfrågan på trygga IT-tjänster från kunder med höga säkerhetskrav, som vill att deras tjänster ska levereras från svenska datacenter av en erkänd svensk leverantör, säger Marie Berner Moberg, vice vd på Shibuya.

Shibuya bygger toppmodernt datacenter i Borås

Marie Berner Moberg


Energi­effektivitet har varit högt prioriterat och effektutnyttjandet från varje datarack kommer följas och optimeras. Det nya datacentret är försett med sensorer för bland annat temperatur, energianvändning och luftfuktighet. All utrustning är uppkopplad för att underlätta monitorering och för att tekniker proaktivt ska kunna agera på driftdata.


– Den smarta designen och den moderna utrustningen gör att vi kan få ner energikonsumtionen betydligt. Vi tittar även på möjligheterna att använda spillvärmen från datacentret för att värma resten av fastigheten, vilket är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Jonas Toftefors, Head of Operation & Infrastructure Services och programansvarig för etableringen av det nya datacentret.

Energieffektiva lösningar i Shibuyas nya datacenter i Sverige

Jonas Toftefors


Byggnationen av det nya datacentret påbörjas nu och det ska vara inflyttningsklart i december 2022. I projektet tas stor hänsyn till befintlig drift och Shibuyas kunder kommer successivt flyttas över till det nya datacentret under 2023.


Läs hela pressmeddelandet från Coromatic på https://coromatic.se/nyheter/


Shibuya öppnar kontor i Helsingborg.

Läs hela pressmeddelandet på Coromatics webbplats.