Goda exempel:

Your Company löste säker lagring av persondata för sin molntjänst

Startup-bolaget Your Company har byggt en tjänst som hjälper ekonomiska rådgivare att pedagogiskt förklara till exempel vinstuttag och försäkringar för företagsägare. När kunderna började efterfråga säker och GDPR-skyddad lagring av persondata i Sverige vände de sig till Shibuya.

– Vi har byggt en tjänst som heter Ägaranalys. Den används idag av revisions- och redovisningsbolag, försäkringsbolag och banker i deras rådgivning till ägarledda bolag för att visuellt och pedagogiskt förklara vinstuttag, sparande och försäkringsskydd. Med hjälp av Ägaranalys så förstår företagare mycket tydligare var de står idag och vad de behöver göra för att nå sina privatekonomiska mål, förklarar Per Hässler, VD och medgrundare till Your Company.


Tack vara samarbetet med Shibuya kan vi säkerställa eventuella frågeställningar kunderna har runt Schrems II-problematiken. Det har hjälp oss enormt mycket i marknadsföringen av vår tjänst.

Per Hässler
Your Company

Kundbehov kring säker lagring i Sverige


– Vi kom i kontakt med Shibuya förra sommaren. En av våra kunder behövde säkerställa att vi lagrade kunddata inom Sverige, skyddat utifrån regelverk som GDPR, Schrems II och sådana saker. Då hittade vi en hybridlösning som vi gjorde med IBM Cloud och tillsammans med Shibuya, säger Per Ledberg, Your Company:s andra medgrundare och CTO.


– Vi har en lösning som går på en amerikansk molnleverantör i dagsläget. Men tack vara samarbetet med Shibuya kan vi säkerställa eventuella frågeställningar kunderna har runt Schrems II-problematiken. Det har hjälp oss enormt mycket både i marknadsföringen av vår tjänst mot potentiella nya kunder, men också mot våra befintliga kunder för att säkerställa att de är nöjda med vår hantering helt enkelt, fyller Per Hässler i.

Genom Shibuyas acceleratorprogram träffar vi andra startups som oss, men även intressenter från andra håll som riskkapitalister och potentiella kunder.

Per Ledberg
Your Company

Det viktiga ekosystemet


Your Company är medlem i Shibuya och IBM:s gemensamma acceleratorprogram som syftar till att stötta tillväxt hos startup- och scaleup-bolag både med tekniska lösningar och med viktiga kontaktytor mot kunder och samarbetspartners. Erfarenheten från acceleratorprogrammet har gjort Your Company till stora förespråkare för att arbeta i ekosystem.


– Som startup är det viktigt att vara med i olika nätverk. Att vara entreprenör är ibland tufft, inte minst de första åren, och då är de värdefullt att kunna prata med andra i samma sits både för att se hur de löst olika situationer och för att hålla modet uppe. Genom Shibuyas acceleratorprogram träffar vi andra startups som oss, men även intressenter från andra håll som riskkapitalister och potentiella kunder, säger Per Ledberg.


– För sådär tio år sedan hade det varit extremt svårt för oss som ett litet bolag att arbeta med så stora kunder som vi gör idag. Jag skulle säga att det är nästan hundra procent tack vare att vi kan jobba med bolag som IBM och Shibuya i att säkerställa en trygg och säker IT-driftsmiljö för vår SaaS-applikation. Att kunna samarbeta och låna resurser från våra samarbetspartners har varit väldigt viktigt för oss både i kundanskaffning och i hanteringen av befintliga kunder, avslutar Per Hässler.

Per Hässler och Per Ledberg från Your Company

Your Company driver molnbaserade tjänsten Ägaranalys som hjälper redovisningsbyråer, försäkringsbolag och banker att visuellt och pedagogiskt förklara vinstuttag, beskattning, sparande och försäkring för sina kunder.


Your Company är medlem i Shibuyas acceleratorprogram och drar nytta av Shibuyas säkra IT från Sverige för hantering av kundernas persondata.