Artikel:

Sex fördelar med svenska hybridlösningar

De senaste åren har allt fler tjänster och allt mer data flyttat till molnet. Men det publika molnets fördelar kommer också med nya risker. Är det svenska ”lagom” med rätt kombination av molntjänster och lokal drift som är lösningen för en hybrid verklighet?

Shibuyas vd Christina Backlund på paneldiskussion kring IT-säkerhet under Almedalsveckan 2022.

Det publika molnet kommer i en rad olika smaker – som till exempel Microsoft Azure, AWS och IBM Cloud. De är olika bra på olika saker, men gemensamt för alla molntjänster är att de ger en fantastisk flexibilitet och skalbarhet för många verksamheter. Molnet innebär också större tillgång till rätt data för medarbetarna oavsett var de befinner sig eller hur de jobbar. I många fall är molnet en förutsättning för den moderna arbetsplatsen efter pandemin.


Men det publika molnet kommer också med en ny uppsättning risker, inte minst kring hur känslig data och personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Merparten av molnleverantörerna är amerikanska och har även sin data lagrad i USA, vilket gör det svårt för europeiska företag att använda tjänsterna och samtidligt följa lagar och regler kring personuppgiftshantering.

 

Det är en komplicerad fråga att lösa , men kanske är det något så svenskt som ”lagom” som är lösningen. Med rätt data i rätt tjänst och med leverantörer som möjliggör compliance och regelefterlevnad på rätt sätt har man alla förutsättningar att lyckas.

"Ett sätt är att använda sig av svenskägda bolag med servrar i Sverige. Då finns helt enkelt inte den juridiska möjligheten för utländska myndigheter att få tillgång till informationen."

Christina Backlund
vid Almedalen 2022


Så här kommenterade Shibuyas VD Christina Backlund frågan vid Almedalen förra året:


– Hybridlösningar är en gångbar väg framåt. Man använder publika molntjänster för det de är bra på, för sin flexibilitet inte minst. Men den känsliga datan, som personuppgifter eller företagshemligheter, lagrar man i servrar där lagstiftningen håller den skyddad från insyn. Det är något som även den statliga IT-driftsutredningen kommit fram till, men vi ser fortfarande tyvärr hur data lagras på osäkra sätt. Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av svenskägda bolag med servrar i Sverige. Då finns helt enkelt inte den juridiska möjligheten för utländska myndigheter att få tillgång till informationen.

 

Sex fördelar med svenska hybridlösningar

1) Din data stannar där du vill ha den


Idag flödar data över gränserna och molntjänster skapar nya globala möjligheter. Men domar som Schrems II visar att dataöverföringsavtal mellan EU och USA hittills inte varit en framtidssäker väg. För att skydda känslig data och personuppgifter på rätt sätt räcker det inte att ha servrar placerade inom EU. Leverantören måste också vara ett europeiskt företag.


Som ett familjeägt, svenskt bolag med egna datacenter i Västsverige kan Shibuya verkligen se till att du följer regelverken och att det är du som kontrollerar var din data är och vem som kommer åt den.

 


2) Kombinera molnets effektivitet med säkert svenskt dataskydd


På compliance-spåret har ett svenskägt bolag som Shibuya med egna datacenter en rätt unik möjlighet att skapa hybridlösningar som löser många praktiska frågor. Ett exempel på det är lösningen som skapats för startup-bolaget Your Company.

Per Hässler och Per Ledberg på Your Company kring samarbetet med Shibuya

– En av våra kunder behövde säkerställa att vi lagrade kunddata inom Sverige, skyddat utifrån regelverk som GDPR, Schrems II och sådana saker. Då hittade vi en hybridlösning som vi gjorde med IBM Cloud och tillsammans med Shibuya, säger Per Ledberg, CTO och medgrundare till Your Company.3) Skalbar kapacitet ger bättre ekonomi för IT-driften


Behovet av datakapacitet är inte alltid konstant. E-handeln har mer tryck under Black Friday än under en onsdag i mars, och banker har mer trafik vid månadsskiften än mitt i månaden. Att snabbt kunna skala sin kapacitet utifrån kundens behov är viktigt. Då ser man till att alltid räcka till för kunderna samtidigt som man inte betalar mer än man behöver när behoven är lägre.

Att kunna skala kapacitet utifrån behov ger rätt ekonomi för IT-tjänsterna.

4) Säkra tjänster med övervakning och IT-support 24/7 – oavsett miljö


Shibuya erbjuder bemannad övervakning och IT-support dygnet runt från kontoret i Borås. Oavsett vilken miljö du har din data eller dina applikationer i kan du komplettera med kvalificerad övervakning i vårt datacenter eller via fjärrövervakning i din egna datahall eller i en molntjänst.

Elin Holmqvist på plats i Shibuyas bemannade support på Boråskontoret.


5) Helhetsbild för säkerhet och oanade möjligheter.


I en dynamisk omvärld är det sällan en lösning som ordnar allt. Behov, tjänster och inte minst kundbeteenden förändras snabbt. Växer och växlar gör även möjligheterna som kan får din verksamhet att utvecklas, och cyberhot som kan få den på fall. Därför är det viktigt att samarbeta med en partner som har en helhetsbild över den hybrida verkligheten och hur den påverkar din verksamhet.


Med rätt tjänster och kompetenser nära dig minskar du riskerna för verksamheten samtidigt som du ökar du chansen att infria din verkliga potential.

Att samarbeta med en partner som har en helhetsbild över den hybrida verkligheten och hur den påverkar din verksamhet är avgörande.

6) En lokal partner med globala ekosystem


Shibuya, som är en del av Pulsen Group, har arbetat med säker svensk IT sedan mitten av sextiotalet. Det har gett oss en enorm erfarenhet av att verka på den svenska marknaden.


Det gör också att vi förstår och engagerar oss i din verksamhet på ett djupare plan för att kunna leverera de lösningar som du och dina kunder behöver både idag och i morgon. Med etablerade ekosystem tillsammans med globala partners kan vi dessutom kombinera lokal service med världsledande tjänster på ett enkelt sätt för dig som kund.


Ekosystemsinnovation inom vården i samarbete mellan Shibuya, IBM och Giddir

IT-tjänster för en hybrid verklighet

Moln och infrastruktur från Shibuya

Moln och infrastruktur

Ett svenskt kraftpaket för IT-infrastruktur både on-prem och i molnen.

Containerisering med Shibuya

Containerisering

Modern apputveckling med Shibuyas container­tjänst på ledande plattformar.

Cybersäkerhet från Shibuya

Cybersäkerhet

Kvalificerad informationssäkerhet dygnet runt skapar trygga lösningar.

IT-support 24/7/365 från Shibuya

IT-support

Personlig och lokal IT-support, 24/7 på svenska, är alltid nära till hands.