Nyhet:

Shibuya diskuterade cybersäkerhet med näringslivseliten

- Vi gav vårt perspektiv på cybersäkerhet och fick också bekräftelse på att vår uppfattning och förhållningssätt delas av fler. Något som känns positivt i allt det obehagliga som cybercrime och cyberwarfare bär med sig, säger VD Christina Backlund.

I januari arrangerades DI Världen i Stockholm, ett seminarium där flera av världens utmaningar togs upp, bland annat hållbarhet, energiförsörjning, matproduktion och cybersäkerhet. Under en heldag mötte deltagarna många välrenommerade experter inom respektive område.


I en paneldebatt inför ett fullsatt Vinterträdgården på Grand Hotel deltog Shibuyas VD Christina Backlund tillsammans med Hanna Stjärne, VD SVT, Håkan Buskhe, VD FAM och Jan Fecko, CISO för Ericsson i en diskussion kring cybersäkerhet.


– Det var väldigt intressant att få ta del av perspektiv på de utmaningar som världen och Sverige står inför 2023, men även såklart möjligheterna som vi har att ta vara på, kommenterar Christina Backlund efter mötet och fortsätter:


– I panelen hade vi olika ingångar till frågan. För min del lyfte jag fram hur vi i som aktörer i svenskt näringsliv, både små och stora bolag, bör tänka och agera. Jag efterlyste också mer stöd från myndighetshåll för att göra frågan om cybersäkerhet mer uppmärksammad. Det här är komplexa frågor och jag tror det är viktigt att vi kommer samman, lär oss av varandra och även fortsätter att sprida kunskapen bredare.


Att det finns ett stort behov av att prata cybersäkerhet fick Christina Backlund exempel på redan direkt efter mötet.


– Många kom fram och var positiva till att vi lyfter frågan och redogör för sätt att hantera oron med hjälp av handling. Ofta är det här frågor som skrämmer företag samtidigt som vissa nog lever i villfarelsen att man är för liten eller obetydlig i sammanhanget för att vara i riskzonen för cyberangrepp. Men det kan drabba alla så oavsett storlek eller bransch vill jag betona vikten av att ha en strategi och konkreta handlingsplaner för att minska riskerna.

Shibuya är partner till DI Världen, 17 januari 2023

Di Världen består av mer än 30 unika talare som alla brinner för sina sakfrågor. Shibuya var partner till seminariet i januari 2023 och pratade på området cybersäkerhet.