Artikel:

Ekosystem ger säkrare vård och högre patientsäkerhet

Går det att kombinera ökad innovation med kontroll och säkerhet? Och måste det bli så komplicerat när man skapar ekosystem för hälsa, sjukvård och patientsäkerhet? Marie Berner Moberg från Shibuya satte sig ner med Ulf Löfström från Giddir och Jimi Inge från IBM för att reda ut begreppen runt ökad ekosystemsinnovation inom hälsa och sjukvård. Det blev ett samtal kring utmaningar, lösningar och, framför allt, nyttan för patienterna när man lyckas.

– Det här är IT när det blir viktigt på riktigt. Vi kan spara liv, korta vårdköerna och det blir bra för samhället, säger Marie Berner Moberg från Shibuya som modererar samtalet som hölls i Arrows lokaler i Stockholm i början av mars och som filmades till videon ovan.


På plats finns, förutom Marie, även Ulf Löfström som är grundare till startup-bolaget Giddir, och Jimi Inge som arbetar med affärsutveckling på IBM. Alla känner varandra från IBM och Shibuyas gemensamma acceleratorprogram som Giddir har varit en del av. Men framför allt samarbetar de i det aktiva ekosystem av leverantörer och lösningar som gör det möjligt för Giddir att skapa innovation inom sjukvården.


­– Att kombinera ökad innovation och tillväxt i din affär med bibehållen kontroll och säkerhet är ett ämne som ligger oss på Shibuya varmt om hjärtat. Vi är ett svenskägt bolag med egna datacenter i västsverige. Vi är en relativt liten spelare men genom att samarbeta med de stora globala molnspelarna kan vi leverera säker IT för en hybrid verklighet på en stor marknad både lokalt och globalt. Vi ser varje dag vikten av samarbete i ekosystem. Därför är det extra roligt att få facilitera dagens samtal kring ekosystemsinnovation inom hälsa och sjukvård där vi ska titta närmare på ett väl fungerande ekosystem mellan de globala jättar som IBM med de två lokala, mer nischade spelarna Giddir och Shibuya, inleder Marie Berner Moberg.


Bakom idén till samtalet står Anna Skantze och Johan Bjurhäll, som båda är affärsutvecklare på Shibuya respektiv Arrow. Till vardags arbetar de mycket med att stötta startup- och scaleup-bolag att bli vad man kallar Enterprise-ready – att ha förutsättningarna för att växa på nya marknader, vilket ofta också handlar om att hitta rätt ekosystem för sina lösningar.


– Det känns väldigt roligt att genom det här samtalet visa hur ekosysteminnovation kan fungera i praktiken. Den här konstellationen med olika leverantörer som utifrån sina olika styrkor och fördelar skapar en lösning som förbättrar vardagen i svensk sjukvård är fantastisk att få lyfta fram, kommenterar Johan Bjurhäll på Arrow.

Samtal kring ekosysteminnovation med Shibuya, Giddir och IBM

Förberedelser inför inspelningen på plats hos Arrow

Minskade vårdköer genom ekosystemsinnovation


En stor utmaning inom hälso- och sjukvård är de långa vårdköerna. Ulf Löfström från Giddir ser att det finns möjlighet att underlätta det problemet genom att förbättra kommunikationen och att förebygga vårdbehovet redan på ett tidigt stadie.


– Inom vården ser vi att det behövs ett paradigmskifte för att förebygga hälsovården på en helt annan nivå och få vård vid rätt tidpunkt med rätt kompetens. Det är den stora utmaningen inom vården idag med de långa vårdköerna. Kan man bygga ett ekosystem där man kan kommunicera data på rätt sätt, i rätt tid och vid rätt tillfälle innebär det i förlängningen att man också kan rädda liv i ett tidigare skede genom preventiv sjukvård, säger Ulf Löfström och fortsätter:


– Dessutom skulle behandlingstiderna kunna gå ner till att vara långt mycket kortare än de är idag. Den stora samhällsnyttan blir ju då också att det krävs mindre resurser för att ta hand om patienterna.


Säkrare och snabbare datakommunikation genom samarbete mellan Shibuya och ADVA

Ekosystem skapar patientnytta


För att skapa värdefulla lösningar krävs det samarbete mellan flera olika parter. Ett sätt som Giddir arbetar idag är genom ett nära samarbete med amerikanska medicinteknikjätten Abbott.


– Genom att koppla samman vår plattform med Abbotts lösningar och enheter kan man få upp resultat från provtagningar av till exempel blodtryck, EKG och liknande på plats. Det gör att läkaren har tillgång till rätt information direkt, och det ger också spårbarhet vilket annars är ganska svårt när det gäller vårddata. Det vi ser här är att en liten spelare som vi kan skapa riktigt bra lösningar tillsammans med en stor part, säger Ulf Löfström och får medhåll från Jimi Inge på IBM:


­– Innovation kommer kräva väldigt många ekosystemsspelare. Det finns inte en som är bäst på allt utan alla har sina styrkor och inriktningar. Utmaningen ligger i att få alla att samarbeta på ett effektivt sätt. I framtiden kommer data finns på många olika platser och i olika datakällor. Alla behöver kunna kontrolleras utifrån compliance-krav och kunna kommunicera med varandra för att leverera önskat resultat. Där finns det en utmaning vi måste möta tillsammans. För i slutändan pratar vi ju om människors liv. När det gäller sjukvård måste data kunna hanteras på ett garanterat säkert sätt, inte minst för att jag som patient ska känna mig trygg med att dela med mig av min information.


Ekosysteminnovation mellan Shibuya, Giddir, IBM och Abbott

Christian Pallinder på Arrow producerar inspelningen.

När IT blir viktigt på riktigt


– Jag tycker Giddir är det perfekta exemplet på hur ekosystem ska fungera. De kommer med ett jättevärde på toppen där vi på IBM får möjliggöra all den här teknologin som behövs för att leverera slutvärdet till patienten. Här kan man verkligen se hur man med två bolag ganska snabbt kan möjliggöra ett ekosystem, säger Jimi Inge.


– De stora företagen behöver kunna fånga upp och ta god hand om de små bolagen i den här typen av ekosystem. Gör man det så kan det bli riktigt bra. Vi hade ju inte varit där vi är idag om vi inte hade haft de här stora drakarna med oss på vägen, tillägger Ulf Löfström.

 

Samtalet kring ekosystem, compliance och patientnytta börjar komma till slutet och moderator Marie Berner Moberg passar på att summera:


– I det här samtalet har vi pratat om vikten av ekosystem, och hur stora spelare möjliggör för mindre spelare med innovativ teknik, och lösningar där man verkligen sätter patienten i fokus. Det är väl någonstans där som IT blir viktigt på riktigt. För att summera samtalet i några få ord kanske man kan säga att om man stor måste man vara snäll. Vi blir bättre tillsammans och då kan vi rädda liv.

Ekosystemet i praktiken

Giddir


Giddir är ett svenskt techbolag som skapar friskare liv genom nästa generations beslutstöd inom hälso- och sjukvård. Tillförlitliga diagnosverktyg via AI och stöd för proaktiv vård ger ökad patientnytta.

Arrow


Arrow är ett technology enablement-företag som levererar innovativa IT-lösningar för att lösa komplexa affärsutmaningar på marknaden. Vi levererar värdeadderande distribution, affärskonsulting och tjänster till ledande teknologitillverkare och deras kanalpartners. Vi hjälper företag att växa snabbare, fungera mer effektivt och utvecklas på en dynamisk marknad.​

IBM


IBM är ett amerikanskt multinationellt bolag och ett av världens ledande techbolag. IBM möjliggör lösningar och utveckling både genom hårdvara och genom innovation inom bland annat AI och molnlösningar.

Shibuya


Svenska Shibuya skapar IT-miljöerna för ett digitalt Sverige – säkert, personligt och hållbart. Bolaget är en av landets främsta operatörer inom affärskritisk IT och levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, hybridmolnlösningar, cybersäkerhet, 24/7 IT-service och support, kommunikation, applikationsdrift och tredjepartstjänster.

Martin Rydén

Head of Hybrid Cloud & Partners