Artikel:

Vad är containerisering och varför det är viktigt för ditt företag?

Shibuyas lösningar för containers bygger på stor valfrihet både kring containerplattform och infrastruktur.

Containerisering är en populär trend inom mjukvaruutveckling som ger fördelar som portabilitet och säkerhet. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad containerisering är, hur det fungerar och vilka fördelar det kan ge din organisation. Vi kommer också att diskutera containerplattformar, som Kubernetes, och hur de kan hjälpa dig att skala upp dina applikationer i takt med tillväxten.

Containerisering är en snabbt växande trend inom mjukvaruutveckling och distribution. Containerisering ger en metod för att paketera en applikation, till exempel ett program eller en onlinetjänst, och alla delar som applikationen är beroende av för att fungera i en enda, lätt och portabel behållare – en container – som kan köras på identiskt sätt över olika miljöer, som utveckling, testning och produktion.


En container är i grunden en självständig miljö som innehåller allt som applikationen behöver för att köras, såsom koden, bibliotek och beroenden. Containers möjliggör för utvecklare att utveckla, testa och distribuera sina applikationer snabbt och effektivt utan att behöva oroa sig för den underliggande infrastrukturen eller beroendena.


Containerplattformar, som Docker och Kubernetes, ger i sin tur en metod för att hantera och orkestrera containers i stor skala. Dessa plattformar gör det möjligt för organisationer att distribuera och hantera applikationer över flera miljöer, automatisera distributioner och skala applikationer baserat på efterfrågan.


Så, vilka är fördelarna med containerisering? Här är några:


Några fördelar med containerisering

 
  • Portabilitet: Uttrycket ”Build once, run anywhere” kommer från att containers kan distribueras över olika miljöer utan att behöva modifieras, vilket gör det enkelt att flytta applikationer från en miljö till en annan.

  • Effektivitet: Behållare är lätta och kräver minimala resurser, vilket gör dem idealiska för att distribuera och skala applikationer. De använder bara de resurser som verkligen krävs i varje stund vilket ger både bra ekonomi och mer miljömässigt hållbara IT-lösningar.

  • Skalbarhet: En ny container kan skapas upp, kopieras eller avvecklas inom loppet av några sekunder. Det göra att man skala upp och ner sina applikationer helt utifrån reella behov, till exempel när antalet användare ökar tillfälligt. Skalbarhet och containerhantering kan i många fall också automatiseras helt.

  • Säkerhet: Containers ger en extra säkerhetsnivå genom att isolera applikationer från den underliggande infrastrukturen.

  • Compliance: Genom att köra containers i ett svenskt datacenter som Shibuyas kan man säkerställa att man har koll på var ens data befinner sig och att man följer regelverken kring dataskydd.


 

Vem behöver containers och containerplattformar?


Alla organisationer som utvecklar och distribuerar applikationer kan dra nytta av containerisering. Containerisering är särskilt användbart för organisationer som har ett stort antal applikationer, behov av konsekventa miljöer över olika team och avdelningar, eller behov av att snabbt och effektivt skala applikationer.


Med smidiga lösningar som Microkubernetes (microk8s) kan man att snabbt komma igång med containerisering. Genom att använda en mindre lösning kan utvecklare testa upplägg för nya tjänster eller applikationer på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Med containerplattformens inbyggda skalbarhet kan de sedan växa lösningen i takt med att behoven ökar och kunderna strömmar till. Shibuya har etablerade lösningar för såväl Microkubernetes som Native Kubernetes och OpenShift.


Sammanfattningsvis ger containerisering en metod för att utveckla, testa och distribuera applikationer snabbt och effektivt, samtidigt som den säkerställer konsekvens, portabilitet och säkerhet. Containersplattformar, som Kubernetes, ger en metod för att hantera och orkestrera behållare i stor skala, vilket gör det enkelt för organisationer att distribuera och hantera sina applikationer över olika miljöer.

Containerisering och containerlösningar hos Shibuya

Shibuya erbjuder en modern och säker containerplattform som kan driftas på många olika sätt – i det publika molnet, i privata moln, som fjärrdrift eller som kapacitetstjänst i något av våra svenska datacenter.


Shibuya har också egna experter på containerisering som stöttar dig i transformationen mot en modern containerinfrastruktur.

 

Gartner förespår att 90% av alla globala företag kommer arbeta med containers runt år 2027.

Fördelarna med containerisering är så stora att analysföretaget Gartner förespår att 90% av alla globala företag kommer arbeta med containers runt år 2027.

Containerisering med Shibuya

Containerisering

Modern apputveckling med Shibuyas container­tjänst på ledande plattformar.