Goda exempel:

SaaS-bolaget Your Company flyttar driften till Shibuya för compliance

Per Hässler och Per Ledberg från Your Company

Per Hässler och Per Ledberg från Your Company

Your Company:s SaaS-tjänst hjälper ekonomiska rådgivare att pedagogiskt förklara ekonomi för företagsägare. Tidigt började kunder efterfråga GDPR-säker lagring av persondata i Sverige. Efter att framgångsrikt arbetat i en hybridlösning under en tid tar de nu nästa steg och flyttar hela driften till svenska Shibuya. Resultatet är garanterad compliance, en närvarande leverantör och en kostnadseffektiv lösning.

Your Company driver SaaS-tjänsten Ägaranalys som hjälper redovisningsbyråer, försäkringsbolag och banker att pedagogiskt förklara vinstuttag, beskattning, sparande och försäkring för sina kunder. Eftersom tjänsten till viss del kretsar kring känslig persondata blev GDPR, Schrems II och dataskydd tidigt en nyckelfråga för bolagets kunder. Att kunna garantera rätt nivå av compliance blev en förutsättning för kundrelationerna.


Som många SaaS-tjänster föddes Ägaranalys på en amerikansk molntjänst. Your Company var då ett start up med två stora kundföretag inom försäkring samt revision. Kundföretagen har högt ställda krav på dataskydd och skydd av personuppgifter, särskilt mot bakgrund av Schrems II.


För att komma till rätta med dataskyddet skapade Your Company en hybridlösning tillsammans med svenska Shibuya där själva tjänsten driftades i molnet medan persondata lagrades lokalt i Västsverige. Hybridvarianten fungerade väl men i samband med att Your Company nu ser över sin infrastruktur passar de också på att flytta hem hela tjänsten till Sverige och Shibuya.


"Vårt moln produceras lokalt i Borås. Det gör att vi får mycket bättre koll på vår data och kan garantera våra kunder att hanteringen följer dataskyddsregleringar."

Per Hässler
Your Company

Compliance viktigare än trender


– Det är lätt att bländas av det stora molnet. Det är trendigt och det är vad alla pratar om. Precis som vi själva gjorde har många köpt narrativet att man måste ha ett amerikanskt moln för att få skalbarhet i sin SaaS-tjänst. Men vi satte oss ner och kollade på vad vi som bolag och vad våra kunder egentligen behövde. Det var något helt annat. För oss är det viktigaste att vi är compliant och att vi har någon att ringa att prata med direkt om det skulle hända något med tjänsten, säger Per Hässler, VD för Your Company, och fortsätter:


– Rent praktiskt är vi fortfarande molnbaserade. Vi har test- och produktionsmiljöer, skalbarhet, och alla fördelarna med molnet. Det är bara det att vårt moln produceras lokalt i Borås. Det gör att vi får mycket bättre koll på vår data och kan garantera våra kunder att hanteringen följer dataskyddsregleringar. Dessutom får vi en nära och engagerad leverantör lokalt. Man blir lätt en i mängden hos en global molnleverantör och flexibiliteten och det personliga i relationen som Shibuya kan ge oss är värd mycket.


Rightsizing ger rätt driftsekonomi


När temat är startup- och scaleup-bolag kommer diskussionen ofta in på hur affärsmodellen och de digitala tjänsterna skalar för en ständigt växande marknad. För många bolag är däremot rightsizing – att man har rätt uppsättning tjänster och teknik för sina behov – viktigare än obegränsad skalbarhet. Your Company insåg till exempel att deras tjänst krävde betydligt mindre lagring för att göra jobbet än vad de hade räknat med. Genom att lägga driften hos en leverantör i stället för två olika får de en bättre driftsekonomi i tjänsten.


– Ekonomiskt innebär det att vi nästan halverar kostnaden för vår löpande IT-drift. Den setup vi hade för att vara Schrems II-fähiga gjorde att vi hade en rätt hög kostnad. När vi nu plockar hem driften, och dessutom fått hjälp av Shibuya att optimera vår infrastruktur, så kan vi dra ner på uppsättningen utan att tjänsten påverkas för kunderna, kommenterar Per Hässler.

 

Som ett litet bolag hos en global jätte är det lätt att känna sig ensam när saker inte fungerar. Shibuya ser oss som en värdefull kund och engagerar sig i vår framgång.

Per Hässler
Your Company

Engagerade människor som förstår SaaS-bolag


Som ett SaaS-bolag är Your Company beroende av att deras tjänst Ägaranalys alltid är tillgänglig för kunderna. Är man dessutom ett litet bolag utan egen IT-avdelning behöver man en nära kontakt med sina leverantörer. För visst kan det uppstå problem oavsett hur väl förberedd man är.


­– IT-problem händer. Vi har, som de flesta andra, råkat ut för att vår tjänst legat nere under viss tid medan vi både skapat egna workarounds och bett om hjälp hos leverantören. Men som ett litet bolag hos en global jätte är det lätt att känna sig rätt ensam när saker inte fungerar.


– Vi fattar att det kommer hända saker hos Shibuya också. Det är nog ofrånkomligt när det gäller IT-system. Men då kan vi ringa och prata med en person som förstår vår verksamhet som SaaS-bolag och den ”sense of urgency” som behövs när något händer med våra tjänster. Vi känner starkt att Shibuya ser oss som en värdefull kund och att de engagerar sig i vår framgång.


Shibuya erbjuder drift från egna toppmoderna datacenter i Borås, fjärrdriftshantering för kunder med egna datacenter och privata, publika och hybrida molntjänster. Hos ett svenskägt IT-bolag med datahallar inom landet ser de till kundernas data stannar där de vill ha den, och faller helt under svensk och europeisk dataskyddsreglering. I uppsättningen finns också bemannad IT-support och övervakning 24/7 lokalt i Sverige.

Your Company driver SaaS-tjänsten Ägaranalys som hjälper redovisningsbyråer, försäkringsbolag och banker att visuellt och pedagogiskt förklara vinstuttag, beskattning, sparande och försäkring för sina kunder.


Your Company är medlem i Shibuyas acceleratorprogram och drar nytta av Shibuyas säkra IT från Sverige för hantering av kundernas persondata.

Moln och infrastruktur från Shibuya

Moln och infrastruktur

Ett svenskt kraftpaket för IT-infrastruktur både on-prem och i molnen.