Krönika:

När olyckan är framme: Disaster Recovery blir allt viktigare

De senaste åren har katastrofrubrikerna duggat allt tätare. Ibland handlar det om extremväder som utsätter vägar, byggnader och naturen för påfrestningar de har svårt att klara av. Ibland handlar det om cyberrelaterade attacker som får både företag och myndigheter att stå stilla.

I den här krönikan tittar Shibuyas VD Christina Backlund närmare på hur motståndskraftiga svenska företag är och vad man behöver tänka på för att blir det.

När olyckan är framme. Disaster Recovery blir allt viktigare.

 

Så gott som varje vecka hör jag om företag eller organisationer vars IT-infrastruktur skadats eller äventyrats. Det gör mig bekymrad, och jag känner ofta att det hade kunnat gå att undvika, eller i alla fall mildra, effekterna.

För oavsett om det handlar om fysiska eller digitala vägar, verklig eller virtuell infrastruktur, så behöver vår förmåga att stå emot påfrestningar och hot bli bättre. Det krävs en större medvetenhet om risker och möjligheter, i hela samhället, för organisationer, företag och individer.


Kort sagt, företags förmåga till preventiv motståndskraft och så kallad Disaster Recovery behöver stärkas. Det finns flera områden att titta närmare på:


Disaster Recovery från Shibuya innebär fysiskt skydd för servrar

1. Fysiskt skydd för servrar


Många tänker nog på det mest uppenbara: att ha ett starkt skalskydd och att inga obehöriga ska kunna ta sig in.


Men den senaste tidens extremväder har fått flera att fråga sig om deras serverhallar verkligen klarar häftigt regn eller översvämningar. Är ytan vattensäkrad och finns det vattenpumpar? Eller klarar sig servrarna om det blir brand, extrem värme eller om kylsystemet slutar fungera?Disaster Recovery från Shibuya innebär redundans så att företag kommer åt sin data

2. Att komma åt sin data om något händer

 

Redundans är en term som ofta används för att prata om mekanismer och processer för att säkerställa att datan finns tillgänglig. Räcker det med en backup som tar timmar att återställa?

 

För många företag är data idag så kritisk att man behöver ha tillgång till dubbla datacenter med blixtsnabb överföring av data, med ständig backup.


Så gott som varje vecka hör jag om företag vars IT-infrastruktur skadats eller äventyrats. Det gör mig bekymrad, och jag känner ofta att det hade gått att undvika, eller i alla fall mildra, effekterna.

Christina Backlund
VD, Shibuya
Disaster Recovery från Shibuya innebär skydd mot obehöriga intrång

3. Skydd mot obehöriga intrång


Förberedelse genom riskhantering och -minimering är avgörande, men lika viktiga är de tekniska lösningarna anpassade till de unika företagsbehoven. En ransomware-attack innebär för de flesta företag en enorm påfrestning, med osäkerhet och risker kopplade till den dagliga affären, men även dataläckor och krav på lösensummor. Detsamma gäller för DDoS-attacker som överbelastar systemen.


Tydliga instruktioner och en förberedd ledning och organisation är avgörande. Därutöver är effektiva brandväggar, avancerad identitets- och åtkomsthantering samt en ständig beredskap är oumbärligt – inte bara under kontorstid, utan dygnet runt.

 


Disaster Recovery från Shibuya i svenska miljöer innebär skydd från övervakning av annat land

4. Skydd mot lagliga intrång


En typ av intrång kan ge stora konsekvenser utan att man som företag ens får reda på det. Beroende på vem som äger servern lyder den under det landets lagstiftning – oavsett var den fysiskt är placerad. Det kan innebära att vissa publika molntjänster kan tvingas lämna ut datan till sina myndigheter utan att informera företaget i fråga.


Med svenskägda servrar på svensk mark har man ytterligare ett starkt lagskydd som håller datan säker från insyn.

Krisberedskap och Disaster Recovery från Shibuya tar ingen paus.

 

Krisberedskap tar ingen paus


Krisberedskap och Disaster Recovery är områden som det aldrig går att ta paus från. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om händelseutveckling och med både processer, mjuk- och hårdvara säkra att tillgången till sin affärskritiska data är intakt.

På Shibuya arbetar vi verkligen dygnet runt för att säkra våra kunders IT-infrastruktur och data. Med 100% svenskägda servrar på svensk mark och med nya, säkerhetsklassade datacenter (MSB Klass 3) bemannar vi övervakningscentralen dygnet runt. Så att företag kan ägna sig åt att sina affärer.

Är det här något du ligger vaken om om nätterna? Hör av dig om du vill prata mer om detta!

Christina Backlund

CEO / VD

Moln och infrastruktur från Shibuya

Moln och infrastruktur

Ett svenskt kraftpaket för IT-infrastruktur både on-prem och i molnen.

Disaster Recovery tillsammans med Shibuya

Disaster Recovery

Tjänster, infrastruktur, planering och kunskap för snabbt och rätt få tillbaka IT-tjänster vid en kris.

Cybersäkerhet från Shibuya

Cybersäkerhet

Kvalificerad informationssäkerhet dygnet runt skapar trygga lösningar.