Hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på Shibuya.

hållbarhets­arbete på flera fronter.

För Shibuya och vårt moderbolag Pulsen Group går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

 

Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vet vi också att Shibuya fortsätter vara långsiktigt relevant för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning

Vår håll­barhets­redovisning

Shibuya är en del av den svenska koncernen Pulsen Group och vi gör en gemensam hållbarhetsredovisning.

 

På moderbolagets webbplats pulsen.se hittar du detaljer kring Shibuyas hållbarhetssatsningar och i redovisningen får du även den större bilden kring vårt hållbarhetsarbete.


Social hållbarhet

Hållbart arbetsliv och socialt engagemang

Vi vill att alla ska ha möjlighet till ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Vårt engagemang för både individ- och ledarutveckling sträcker sig därför utanför Pulsen Group, ända in i damfotbollens värld.

 

För Pulsen är individen och gruppens utveckling det som verkligen gör skillnad. Därför jobbar vi aktivt med såväl policyfrågor som initiativ inom jämställdhet, mångfald, ledarskap, individutveckling och en trygg och hållbar arbetsmiljö.

För vi vet att om alla får rätt förutsättningaratt utvecklas och så skapar det inte bara nöjda medarbetare och en bättre arbetsmiljö. Det lägger också grunden för en långsiktigt framgångsrik organisations- och affärsutveckling. Dessutom är det en viktig del i vårt arbete för arbetsetik, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Pulsen med dotterbolag har bärande policy på plats inom relevanta områden som t.ex. likabehandling och arbetsmiljö – och inga tillsynsärenden. För att mitigera risker gällande mänskliga rättigheter och korruption är det områden som kontinuerligt mäts och följs upp. T.ex. är 98% av alla anställda i Pulsen Groups svenska verksamhet kollektivavtalsanslutna. Dessutom har 100% av de bolag som omfattas av Visselblåsarlagen processer och rutiner för detta, något som även flertalet av övriga bolag har.

 

 


Vår ambition att utveckla företag, människor och världen sträcker sig även utanför Pulsen. Vår starka förankring inom fotboll tog sin början med vår grundare Wigar Bartholdsons framgångsrika fotbollskarriär i IF Elfsborg, krönt med ett SM-guld 1961. Men hela familjen har på olika sätt varit engagerade i idrott. Därför stöttar Pulsen sedan många år tillbaka flera idrotter, lag och idrottsutövare.

 

Sedan ett år tillbaka har vi ett större engagemang inom svensk damfotboll. Som hållbarhetspartner till Elitfotboll Dam (EFD) och presenting partner för Elitettan har vi givit både strategiskt och operativt stöd till EFD och klubbarna. Sedan samarbetet startade har Pulsen bland annat besökt över hälften av landets klubbar, arbetat fram en vision för damfotbollen och haft workshopar med klubbcheferna.

 

”Damfotbollen har tagit stora kliv framåt de senaste åren, vilket vi är väldigt glada för. Vi vill verka för en utveckling där både spelarna och klubbarna kan ta sig till nästa nivå, där vi bygger en struktur som långsiktigt skapar framgång både på och utanför planen. Vi tror också att samarbetet mellan Pulsen och EFD kan öppna för nya sätt för näringslivet och idrotten att arbeta tillsammans”, säger Jonus Bartholdson, VD för Pulsen Group.

DAMFOTBOLLEN ÄR FRAMTIDEN

Pulsen Group är nationell hållbarhetspartner till Elitfotboll Dam (EFD) och Presenting Partner för Elitettan, har Pulsen Group krokat arm med såväl EFD som fotbollsklubbarna i ett ovanligt nära samarbete för att skapa förutsättningar för damfotbollen att ta nästa steg.

Healthy Place to Work

Shibuya har, tillsammans med flera bolag inom Pulsengruppen, tilldelats utmärkelsen Healthy Place to Work.

– Det är verkligen kul att få den här utmärkelsen! Det innebär att vårt arbete med att skapa en bra arbetsmiljö ger resultat men framför allt är det ett tecken på att mina kollegor mår bra på jobbet, säger Kersti Evermyr, HR-ansvarig på Shibuya.

Internationella CSR-insatser

Både Shibuya och andra Pulsenbolag gör regelbundet insatser inom CSR-området där vi kan stötta i någon form. Bland de internationella CSR-satsningarna har Pulsen Group bland annat under många år stöttat Monica och Carl-Axels insamlingsstiftelse och arbetet som görs för kvinnors rättigheter i Kenya.

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktiga relationer och affärer

För Pulsen Group har långsiktighet varit ett ledord ända sedan vi grundades 1964. Vår familjeägda struktur medger ett långsiktigt, hållbart perspektiv på de investeringar vi gör – både på det ekonomiska planet och i relationerna till våra medarbetare, kunder och samhället i stort.

 

Inom Pulsen Group ryms både tjänsteföretag och producerande verksamheter. Men oavsett kategori är medarbetarnas kompetens avgörande. För att minska risken för kompetenstapp satsar Pulsen bland annat på att karriärsutveckling inom koncernen, arbetsmiljöfrågor, ledarskap, kompetensutveckling och medarbetarförmåner.

 

Fyra år i rad har Pulsen utsetts till Karriärföretag och har dessutom avancerat på Universums lista över ideala arbetsgivare för Young Professionals. Dessutom blev vi återigen utsedda till ett av Sveriges Best Managed Companies av Deloitte.

 

”Långsiktigheten finns centralt i vår kultur och utvecklas inom alla funktioner, från ekonomi och HR till IT och marknad. Tillsammans bidrar vi till en väl fungerande verksamhet, där människor trivs och utvecklas. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare skapar vi dessutom förutsättningar för en hållbar affär”, säger Eva Fröberg, People & Culture Manager på Pulsen Group.

 

En viktig indikation kommer kontinuerligt i den medarbetarundersökning som mäter bl.a. engagemanget och stoltheten hos medarbetarna. Det genomgående höga resultatet visar att Pulsens långsiktiga arbete har en tydlig effekt.

ISO 9001-certifierad inom kvalitetsledning

Shibuya är sedan 2018 ISO-certifierade för ISO 9001, 14001 och 27001. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Karriärföretag 4 år i rad

Bland de bäst ledda företagen

Pulsen Group har utmärkts som ett av Sweden’s Best Managed Companies. "Det känns naturligtvis jätteroligt och hedrande att vi får den här utmärkelsen. Det visar att vi gör många saker rätt vad gäller styrning, ledarskap, kultur och operationella beslut, och det sporrar oss att bli ännu bättre", säger Jonus Bartholdson, koncern-vd för Pulsen Group.

Miljömässig hållbarhet

ISO 14001-certifierad inom miljöledning

Att ISO-certifiera sin verksamhet säkerställer att arbetssätt och struktur leder till önskade resultat och uppsatta mål. Shibuya är sedan 2018 ISO-certifierade för ISO 9001, 14001 och 27001.

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.


Minskad elkonsumtion och ökande andel vindkraft.

Minskade utsläpp inom Pulsen

Samlade utsläpp inom Pulsenkoncernen 2021/22 motsvarande ton CO2.

Fossilfri och fornyelsebar energi


Minskad elkonsumtion 2021/22