Ledningsutbildning inom cybersäkerhet

Höj garden mot cyberhot som utsätter din organisation för stora risker.

 

En ledningsutbildning inom Cybersäkerhet som minskar riskerna din organisation utsätts för dagligen.

Höj garden mot cyberhot som utsätter din organisation för stora risker.

Hotbilden mot företag och organisationer är komplex och kräver engagemang på högsta nivå. Att drabbas av en cyberattack kan också ge långtgående affärsmässiga effekter då de kan påverka såväl medarbetarna, produktionen och leveranser, som företagets varumärke och renommé.

 

Förmågan att vara rätt förberedd och att effektivt kunna hantera en cyberattack i organisationen är oftast det som avgör hur allvarlig den blir i slutänden. Intrång är kostsamma genom både direkt och indirekta kostnader och de är svåra att hantera då de kräver snabb beslutsförmåga utifrån begränsad information.

 

Därför är det avgörande att ledningen har rätt förutsättningar för att hantera situationen.

Målet med Shibuyas ledningsutbildning inom cybersäkerhet är att ge ledningsgruppen ökad medvetenhet om cyberhotet och hur den kan arbeta för att öka säkerhetskulturen och minska konsekvenserna vid krishantering/incident.


Under en halvdag ökar vi kunskapen inom:

  • Den komplexa hotbilden - globalt och nationellt
  • Case och exempel från verkligheten
  • Cyberhot och eventuella konsekvenser för er verksamhet
  • Hur jag leder organisationen för ökad medvetenhet och minska sårbarhet


Utbildningen sker på plats hos er och leds av Andreas Lundgren, som har mångårig och global erfarenhet från krishantering och strategiarbete kring IT-säkerhetsfrågor, bland annat från IBM.


ERBJUDANDE:
Boka idag så bjuder vi på halva investeringen.

I våra samtal med kunder ser vi att behovet av ledningsutbildning inom cybersäkerhet är stort. Och med en ökad hotbild, inte minst i en osäker omvärld, vet vi också att det är bråttom att få förbättringar på plats.


Vanligtvis är denna utbildning en investering i ledningsgruppen på 50.000 kr, men för att fler ska få möjlighet direkt bjuder vi på halva investeringskostnaden för dig som bokar senast den 30 november 2022.


Jag vill veta mer om ledningsutbildning inom cybersäkerhet:

Daniel Kommes

Sales & Marketing Manager

Några av fördelarna med Shibuya