Arkitektur för Native Kubernetes

Modern apputveckling på Shibuyas container­plattform.


Shibuyas containerplattform för Native Kubernetes

Modern, agil app-utveckling, drift och DevOps-lösningar bygger på containerisering och kommer vara grundarkitekturen för många applikationer/system de kommande åren. Det finns goda skäl till detta och de många fördelarna gör att organisationer väljer att bygga om sin applikationsstack till förmån för denna utvecklingsmodell.


Framtidens digitala lösningar kräver innovativa och säkra utvecklingsmiljöer. Säkerhet, compliance och service är alltid grunden för Shibuyas tjänster. Containerplattformen ger också stor flexibilitet att anpassa till din verksamhets olika behov som vi ser när vi tittar närmare på arkitekturen för Native Kubernetes-tjänsten.

 

arkitektur för Native Kubernetes

Valet av arkitektur är baserad på flertal välkända container- och kubernetes-produkter och tjänster. Miljön är fullt automatiserad inom applikationslaget (PaaS) och infrastruktur (IaaS).

Infrastrukturen är redundant och sträcker sig över minst 2 datacenter.

I botten finns VMWare vSphere för virtualiseringen för servrar med Ubuntu Server OS 20.04.

multi container cluster services

Cluster Management

K3S i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

storage services

S3 storage  i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

S3 Storage

NFS storage i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

NFS Storage

Managed cluster services

Orchestration & cluster services

Orchestration and cluster services  i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

GUI

Rancher UI i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Kubernetes Dashboard i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

Logging & metrics

Zabbix i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Kibana i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

KIBANA

Prometheus i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Grafana i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

Networking

MetalLB för PODS internal load balancing priveta cluster IP  i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
NGINX Kubernetes Ingress controller i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Calico i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

CONTAINER RUNTIME

Native Kubernetes för container runtime i Container plattform hos Shibuya
Containerd i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

BUIlD & DEPLOY CI/CD

Argo i containerplattform Kubernetes hos Shibuya
Helm i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
GitLab i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Harbor  i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

IAC & SaaS automation

Terraform  i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Packer i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Vault i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Ansible i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
KubeSpray i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

ENDPOINTS

Virtual Machine datacenter i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
IBM Cloud i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Microsoft Azure i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
AWS i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya
Google Cloud i Native Kubernetes Container plattform hos Shibuya

 

Vi kan implementera lösningen till alla datacenter och alla moln.

Några fördelar med containermiljö hos Shibuya

Säker IT från Sverige

Din data stannar där du vill ha den. Shibuya är ett svenskägt företag med egna moderna datacenter inom landet. Det gör att du alltid har koll på var den data är och vem som har tillgång till den.

Övervakning och IT-support

Vi har lokal kvalificerad supporttjänst med möjlighet till övervakning och IT-support 24/7/365 för dina tjänster om och när du behöver det.

Expertis och säkerhet

Vårt cloud- och containerteam har djupgående kompetens inom både molntjänster och container. De arbetar också nära våra specialister inom cybersäkerhet, IT-drift och kommunikation.

ISO-Certifierade leveranser

Shibuya är sedan flera år ISO-certifierade inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001) och arbetar dessutom utifrån best practices inom ITIL.

Manageability

Cloud Provisioning

Det finns möjlighet att provisionera containers i externa cloud

Loggning

Containermiljön monitoreras och hanteras av Shibuya. Loggar som genereras av klustret inventeras löpande.

Analyser & Metrics

Applikationsrelaterade loggar är sammanställda och tillgängliga

Monitorering & Alerts

Alerts skapas baserat på den data som genereras i övervakningsplattformen

Automation

Kontinuerliga uppdateringar

Containermiljön patchas och uppdateras kontinuerligt.

Automatiserad provisionering

Provisionering av ny Containermiljö är fullt automatiserad.

HA / DR

High Availabilty och Disaster Recovery ingår

Backup & Restore

Normal backup och återställning finns med i tjänsten.

Säkerhet

Säkerhet och compliance i fokus

Automatiserad certifikats­hantering

Intrusion detection

Automatiserad vulvernarability scanning

Expertis

Container­specialister inhouse

erfarenhet av utveckling och DevOps-kompetens

Ledande tjänster inom IT-drift

etablerade ekosystem för cloud/container

SE även

Containerisering med Shibuya

Containerisering

Modern apputveckling med Shibuyas container­tjänst på ledande plattformar.

Moln och infrastruktur från Shibuya

Moln och infrastruktur

Ett svenskt kraftpaket för IT-infrastruktur både on-prem och i molnen.

Cybersäkerhet från Shibuya

Cybersäkerhet

Kvalificerad informationssäkerhet dygnet runt skapar trygga lösningar.

Moln och infrastruktur från Shibuya

privata, publika
och hybrida moln

Datakraft där du behöver den med rätt kombination av molnlösningar.

Kom igång direkt.

Oavsett om du vill optimera dina befintliga containermiljöer eller komma igång med containers så kan vi stötta dig hela vägen. Hör av dig så bokar vi in en pratstund.

 

Robert Paulsson

Service Owner Cloud & Container Services