Aktuell krisplanering

Skapa en beredskap för effektiv krishantering i verksamheten.


Skapa beredskap för effektiv krishantering

När en kris eller allvarlig incident inträffar är de första timmarna helt avgörande, både för att lösa krisen och hur organisationen kommer ur den med intakt förtroende och bibehållen affärsverksamhet.

 

Under dessa timmar måste kritiska beslut fattas snabbt, ofta utifrån begränsad information och med stor osäkerhet. Är man oförberedd eller väntar för länge missar man ofta chansen att agera kraftfullt i ett tidigt skede - och krisen tenderar då att eskalera.

Shibuya ökar din beredskap inför kriser. Med en aktuell krisplan säkerställer vi att du är snabbt ur startblocken om någonting händer. Planen innehåller policys, aktivitets- och kommunikationsplaner, processer och roller för att hantera det som stör din verksamhet och företag.

 

Genom krisplanen har du uppdaterade verktyg för att hantera det mesta som kan hända och kan agera snabbt på det oväntade. Planen underlättar svåra beslut i pressade situationer och har som mål att minimera konsekvenserna av en kris och minska dess påverkan på verksamheten.

Se till att du kommer snabbt ur startblocken vid en kris

Utgångspunkter för krishanteringsarbetet

Förbered verksamheten på vad som kan hända genom att titta på risker och scenarier. Finns kritiska tillgångar och processer? Vilka beroenden finns det för verksamheten och vilka intressenter finns det.

Struktur för krishanteringsarbetet

Skapa eller uppdatera policys, aktivitets- och kommunikationsplaner, checklistor för vem som gör vad, med mera.

Krisplan

Sätt samman en krisplan utifrån utgångspunkterna och strukturen till ett dokument som är levande och vägledande vid nästa incident.

Anpassad efter dina behov

Planen anpassas utifrån din verksamhetens behov så att den blir så specifik och användbar som möjligt.

Effektiv arbetsmetod

Metoden för att samla in information och skapa struktur är en effektiv process under 2 dagar på plats hos er. Sammanställningen erhålls 7 arbetsdagar efter 2:a arbetsdagen.

Operativ krishantering av krisspecialister

Som tillval kan stöd erhållas av Shibuyas erfarna krishanterare med flerårig krisledningserfarenhet både nationellt och internationellt.

SE även

Börja förberedelserna idag

Kontakta mig för att prata mer om hur man skapar en aktuell och effektiv krisplanering i din verksamhet.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security