Informationssäkerhet som tjänst

Skydda verksamheten med ledningssystem för informationssäkerhet.


Skydda verksamheten med
ledningssystem för informationssäkerhet

Allt fler organisationer riskerar att utsättas för IT-brottslighet och frågan ligger högt upp på ledningsgruppens agenda. Men ett heltäckande informationssäkerhetsarbete kräver stor kunskap och regelbundna, aktiva insatser. Många verksamheter saknar resurserna för att driva alla delar av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) på ett effektivt sätt.

 

Shibuya har stor erfarenhet av cybersäkerhet. Vi hjälper kunder att genomföra ledningens krav på informationssäkerhet och skyddar verksamheter mot allvarliga ekonomiska konsekvenser av säkerhetsincidenter och negativ varumärkespåverkan.Vi stöttar ert befintliga säkerhetsarbete genom riktade insatser inom relevanta områden eller genom att driva ert informationssäkerhetsarbete från ax till limpa. Arbetet har flera fördefinierade steg, men kan också skräddarsys efter verksamhetens behov.


Allt arbetet baseras på vedertagna standarder som ISO 27001, CIS Controls och NIST Cybersecurity Framework samt vägledningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Informationssäkerhetsarbetets olika steg

Steg 1: Organisationens förutsättningar
för införande och förvaltning av LIS

STEG 2: Identifiera och analysera

STEG 3: Utforma Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

STEG 4: använda Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

STEG 5: Följa upp och förbättra

Stöd från Shibuya genom hela kedjan

Stöd hela vägen eller i valda delar

Shibuya stöttar ditt arbetet kring att skapa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) – antingen från ax till limpa
eller som stöd i utvalda delar.

Anpassat efter din verksamhet

Ingen verksamhet är den andra lik och ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) utformas i nära samarbete med verksamheten.

Ge ditt arbete rätt förutsättningar

Att utveckla ledningssystem för informationssäkerhet ger dig och organisationen rätt förutsättningar för ett långsiktigt effektivt informationssäkerhetsarbete.

Hantera tillgångar och risker

Genom arbetet kartlägger du, prioriterar och hanterar tillgångar och risker inom verksamhetens informationssäkerhet.

Löpande stöd och utvärdering

Arbetet är ständigt pågående och påverkas av både verksamhetens och omvärldens förändringar. Shibuya finns med i arbetet som ett löpande stöd och utvärderingshjälp när det behövs.

Säkerställ genomförande och resultat

En plan gör ingen nytta förrän den genomförs. Shibuya finns med för att säkerställa att prioriterade kristiska moment genomförs och att de får önskad effekt.

SE även

Jag vill veta mer om
informationssäkerhet som tjänst

Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security