Ledningsutbildning inom cybersäkerhet

Höj garden mot cyberhot som utsätter din organisation för stora risker.

 

En ledningsutbildning inom Cybersäkerhet som minskar riskerna din organisation utsätts för dagligen.

Höj garden mot cyberhot som utsätter din organisation för stora risker.

Hotbilden mot företag och organisationer är komplex och kräver engagemang på högsta nivå. Att drabbas av en cyberattack kan också ge långtgående affärsmässiga effekter då de kan påverka såväl medarbetarna, produktionen och leveranser, som företagets varumärke och renommé.

 

Förmågan att vara rätt förberedd och att effektivt kunna hantera en cyberattack i organisationen är oftast det som avgör hur allvarlig den blir i slutänden. Intrång är kostsamma genom både direkt och indirekta kostnader och de är svåra att hantera då de kräver snabb beslutsförmåga utifrån begränsad information.

 

Därför är det avgörande att ledningen har rätt förutsättningar för att hantera situationen.

Målet med Shibuyas ledningsutbildning inom cybersäkerhet är att ge ledningsgruppen ökad medvetenhet om cyberhotet och hur den kan arbeta för att öka säkerhetskulturen och minska konsekvenserna vid krishantering/incident.


Under en halvdag ökar vi kunskapen inom:

  • Den komplexa hotbilden - globalt och nationellt
  • Case och exempel från verkligheten
  • Cyberhot och eventuella konsekvenser för er verksamhet
  • Hur jag leder organisationen för ökad medvetenhet och minska sårbarhet

 

Efter genomförd utbildning har du en tydlig checklista över delar som din organisation behöver ha på plats, och det ger dig ett gott stöd för det fortsatta arbetet kring er cybersäkerhet.

 

Utbildningen sker med fördel på plats hos er och leds av utbildare med mångårig erfarenhet från krishantering och strategiarbete kring IT-säkerhetsfrågor.

Jag vill veta mer om
ledningsutbildning inom cybersäkerhet:

Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security

Några av fördelarna med Shibuya