Säker DNS med Cisco Umbrella

Förenkla och förstärk säkerheten med DNS genom Cisco Umbrella

 

Förenkla säkerheten med DNS genom Cisco Umbrella

Cisco Umbrella använder DNS-filtrering för att stoppa hot över alla portar och protokoll. Men tjänsten stoppar du skadlig programvara tidigt och förhindrar anslutningar till angripares infrastruktur om infekterade maskiner ansluter till ditt nätverk.


Säkerhet via proxy

Cisco Umbrella dirigerar förfrågningar mot riskabla domäner till en proxy för djupare URL- och filinspektion. Det skyddar ditt nätverk effektivt, utan dröjsmål eller påverkan på prestanda.

 

Kartlägg och blockera appar

Cisco Umbrella ger en fördjupad bild av vilka internettjänster som används i din organisation. Det gör att du enkelt kan identifiera potentiella risker och i tid blockera trafik mot specifika applikationer och tjänster

Snabba fÖRDELAR MED SÄKER DNS

Stoppa skadlig kommunikation

Med en säker DNS-lösning förhindrar du användare och system att kommunicera med skadliga eller otillåtna adresser på internet.

Insikt i hur verksamheten använder internettjänster

DNS-tjänsten hjälper dig kartlägga verksamhetens användning av tjänster på internet, och skapa spårbarhet genom loggning av DNS-förfrågningar.

Skyddar alla system

Med säker DNS skyddar du alla system och enheter, även de som inte har möjlighet att använda endpointskydd.

Viktiga funktioner i säker DNS med CIsco Umbrella

Fånga upp alla utgående förfrågningar. Inte bara webbadresser.


Skapa detaljerade rapporter via kundportalen.


Logga alla DNS-förfrågningar.


Integrera med SIEM-system för längre logghistorik och säkerhetsanalys.


Sortera förfrågningar baserat på nätverk och användare.Anpassa filter och begränsa åtkomst till specifika tjänster och kategorier av tjänster.Jag vill veta mer om
säker DNS med Cisco Umbrella

Kontakta mig för att prata vidare om vilka lösningar som finns för dina IT-säkerhetsbehov.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security

SE även