Säkerhetsbedömning utifrån CIS Controls

Stäm av nivån av er cybersäkerhet idag och få en checklista på prioriterade säkerhetsförbättringar.


Stäm av nivån av er cybersäkerhet idag och få en checklista på prioriterade säkerhetsförbättringar

Hur långt har ni kommit i IT-säkerhetsarbetet och vad är viktigast att jobba vidare med? Shibuyas säkerhetsbedömning ger dig rätt underlag för säkerhetshöjande åtgärder och en bra koll på nuläget.

 

Att arbeta med IT-säkerhet är komplext, omfattar väldigt många, breda områden och är dessutom under ständig förändring. Såväl krav och behov som risker och möjligheter ändras över tid. Därför är det viktigt att också stanna upp, ta ett steg tillbaka och se var verksamheten står idag och vad som behöver prioriteras mer framöver.

Utifrån ramverket CIS Controls, framtagen av ledande säkerhetsexperter på Center for Internet Security, gör Shibuya en säkerhetsdömning av din organisation och ser till att alla väsentliga delar och kontrollpunkter får en god genomlysning.


För dig som arbetar med säkerhetsfrågor inom din organisation ger det ett kvitto på det goda arbete som redan är gjort och en prioriteringsordning för säkerhetshöjande åtgärder som bör införas. Både delarna ger ett viktigt underlag för att sätta IT-säkerhet tydligt på ledningsgruppens dagordning.

Säkerhetsbedömningen, som tar runt en kalendermånad att genomföra, görs i nära samarbete med din organisation. Vi inleder med ett uppstartsmöte och genomför därefter intervjuer med utvalda nyckelpersoner inom organisationen. Utifrån intervjuer och bedömningsmodell tar vi fram rekommendationer kring åtgärder, som vi prioriterar tillsammans, innan rapporten presenteras i ett möte med ledningsgrupp och andra relevanta beslutsfattare.

 

Att genomföra en säkerhetsbedömning tillsammans med Shibuya ger dig rätt förutsättningar för ett aktivt IT-säkerhetsarbete.

Ta tempen på säkerhetsarbetet

SÄKERHETSBEDÖMNINGEN skapar en god översikt över vad som är på plats och vad som behöver åtgärdas inom IT-säkerhetsområdet.

SÄKERHETSBEDÖMNINGEN resulterar i en konkret lista över säkerhetshöjande åtgärder, prioriterade utifrån effekt och kostnad.

SÄKERHETSBEDÖMNINGEN ger ett oberoende underlag till ledningen om status idag och behov för framtiden.

SÄKERHETSBEDÖMNINGEN fångar viktiga säkerhetshöjande åtgärder och ökar IT-beredskapen inom organisationen.

En vedertagen modell för säkerhetsåtgärder

utvecklas av ledande säkerhetsexperter

CIS Controls utvecklas av ledande säkerhetsexperter på Center for Internet Security. Genom att utgå från en vedertagen modell missas inga viktiga kontrollpunkter.

Anpassas efter verksamheten

Vid säkerhetsbedömningen väljer du bland tre säkerhetsnivåer beroende på verksamhetskrav och nuläge. Säkerhetsåtgärder presenteras inom kategorierna: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover

Stöd av erfarna specialister

Arbetet med säkerhetsbedömningen leds av specialister på Shibuya med lång erfarenhet av cybersäkerhetsarbete.

SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata mer om vilka fördelarna en säkerhetsbedömning utifrån CIS Controls kan ge din verksamhet.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security