Security Operations Center

Löpande analys av IT-säkerhetsinformation

i Security Operations Center.


Security Operations Center

Genom Shibuya får du tillgång till professionella säkerhetsanalytiker och ledande experter inom cybersäkerhet för din verksamhet.


Med tjänsten Shibuya SOC (Security Operations Center) gör de en löpande analys av säkerhetsläget på dina system, applikationer och tjänster och rekommenderar vid behov vilka åtgärder du behöver göra för att fortsätta hålla en hög säkerhetsnivå.

Grunden är Shibuyas SIEM-tjänst som ansvarar för löpande insamling, normalisering och korrelation av loggdata samt för automatisk analys av säkerhetshändelser. Den informationen används sedan av säkerhetsanalytiker i Security Operations Center som tittar djupare på olika händelser och föreslår åtgärder vid behov.

Shibuyas SOC är integrerad med vår drift och innebär att säkerhetsrelaterade händelser snabbt kan eskaleras till driften där åtgärder implementeras.

Med Shibuya SOC vet du att du har koll på läget och att rätt åtgärder snabbt kan tas till för att stoppa säkerhetshot och minska risker.

Ständig koll på läget med Security Operations Center

Med Shibuya SOC har du tillgång till professionella säkerhetsanalytiker som gör bedömningar av risker och säkerhetsbehov utifrån just din verksamhet.

Du får en trygghet i att veta att det görs kontinuerliga analyser och att du får rapporter på säkerhetshändelser när de sker.

Tjänsten är tätt kopplad till Shibuyas övriga tjänster så att risker som dyker upp snabbt kan eskaleras och åtgärdas direkt i rätt miljöer.


Några fördelar med Shibuyas security OPerations center

Integrerad med driften

SOC är integrerad med Shibuyas drifttjänster och har stöd för hybrida miljöer on-prem och i privata och publika moln.

Alltid på plats

Proaktiv analys av säkerhetshändelser under kontorstid eller dygnet runt.

Utvecklar din iT-säkerhet

Spårbarhet och analys av tidigare händelser ger utmärkta förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av ert säkerhetsarbete.

ISO 27001-certifierad

Shibuya är certifierade för ISO 27001 och arbetar systemetiserad kring informationssäkerhet och cyber security.


SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om vilka lösningar som finns för dina IT-säkerhetsbehov.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security