SIEM

Loggning och analys av säkerhetshändelser

med Security Information and Event Management.


Security Information and Event Management (SIEM)

Shibuyas SIEM-tjänst är en nyckel för att effektivt kunna hantera och utveckla ditt IT-säkerhetsarbete. Det är en centraliserad tjänst som loggar säkerhetsrelaterad information från dina viktigaste system, som till exempel AD, brandväggar, endpointskydd och applikationer.

SIEM ser till att loggdata sparas åtskilt från systemen och normaliserar data så att information från olika system kan jämföras och analyseras på ett enkelt sätt. Det ger goda möjligheter att analysera din data ur ett säkerhetsperspektiv


Shibuya SIEM är en förutsättning för att kunna nyttja Shibuyas Security Operations Center-tjänst där säkerhetsanalytiker tittar på informationen i SIEM-systemet och rekommenderar åtgärder vid behov.

ÖKA SÄKERHETSARBETET MED SIEM-DATA

Basera IT-säkerhetsarbetet på korrekt data. Med SIEM skapar du rätt förutsättningar så att IT-säkerhetsarbetet kan bygga på verklig information om dina system och applikationer.

Med SIEM får du snabbare indikationer på brister i eller hot mot dina system och verktyg.

Tjänsten är separerad från systemen så data från olika håll kan analyseras enklare och mer effektivt.

Några fördelar med SIEM från Shibuya

Kontinuerlig kontroll

Säkerhetshändelser loggas kontinuerligt och kan analyseras automatiskt.

Separerade system

Loggdata sparas åtskilt från system och applikationer och normaliserar data så att information från olika system kan jämföras

En helhetstjänst för SOC

SIEM är en managerad tjänst som inkluderar serverkapacitet, licenser, datalagring, backup och förvaltning. och skapar rätt förutsättningar för att använda Shibuyas SOC-tjänster. 

ISO 27001-certifierad

Shibuya är certifierade för ISO 27001 och arbetar systemetiserad kring informationssäkerhet och cyber security.


SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om vilka lösningar som finns för dina IT-säkerhetsbehov.


Robert Rinde

CISO & Service owner Cyber Security