Multicloud manager

Frihet, trygghet och flexibilitet med en kombination som matchar dina molnbehov.


Shibuya Multicloud Management

Med Shibuyas multicloudlösningar kombinerar du tryggheten av att lagra data lokalt i Sverige - med flexibla molntjänster, som privata moln från Shibuyas egna datacenter eller publika molntjänster som Azure, IBM och AWS.

 

Shibuyas multicloud-lösning ger dig frihet, trygghet och flexibilitet och du kan enkelt kombinera eller byta när dina behov ändras.

Shibuyas Multicloud Manager ger dig helt nya möjligheter att arbeta med molnlösningar för din verksamhet och skapar frihet, trygghet och flexibilitet kring dina IT-tjänster.


Det kan vara krångligt att hitta en lösning och en leverantör för alla dina behov. Det behöver du inte. Låt tjänsternas förutsättningar, behov och krav sätta ramarna och välja den lösning som passar bäst i varje enskilt fall med hjälp av Shibuya Multicloud Manager.

Frihet att välja de molnlösning som passar bäst i stunden

EKONOMISK VALFRIHET och jämförbara kostnader

Att jämföra kostnader mellan olika molnlösningar kan vara väldigt svårt idag. Leverantörer har olika sätt att ta betalt för sina tjänster och det är svårt att få en helhetsbild. När man lätt kan kombinera olika molnlösningar blir det också enklare att ta ekonomiska beslut kring val av leverantör utifrån behoven kring varje tjänst.

Frihet att byta mellan lösningar

Att lägga alla tjänster hos en enskild leverantör kan ge fördelar men också en stor risk för problem om man av något skäl behöver flytta systemet till ett annat moln. Att välja tjänster som kan installeras och flyttas mellan privata och publika moln sparar mycket tid och ger en mycket större valfrihet för dig som kund.

Trygghet att veta att allt fungerar och att du följer lagar och regler

Uppfyller svensk och europeisk datalagstiftning

Lagstiftning och regelverk runt hur data får hanteras har ändrats mycket de senaste åren, till exempel genom Cloud Act, Schremms II och GDPR. Det kommer fortsätta vara stora förändringar på detta område även framöver. Att göra rätt är inte lätt och det som var rätt igår kanske inte är rätt imorgon. Därför är det avgörande att snabbt kunna anpassa sig och agera utifrån rådande lagstiftning, regelverk och kundernas förändrade behov.

Enklare att hantera företagets IT-policies

IT-miljöer med många samverkande lösningar kan bli omständliga att underhålla utan rätt verktyg. Vi har sett många publika exempel där missar kring till exempel säkerhetspatchnivåer har lett till att företag utsatts för hackerattacker, ransomware och virus, vilket både blir kostsamt och påverkar företagets rykte. Därför är det viktigt att säkerställa att man kan uppfylla företagets regelverk och IT-policies oberoende i vilket moln som man kör i.

Flexibilitet att ha en partner som förenklar arbetet i vardagen

Enklare byte mellan miljöer utifrån behov

Att flytta en miljö IT-miljö från ett privat eller publikt moln till ett annat privat eller publikt moln är ofta tidskrävande och i vissa fall svårt. Med ett enhetligt sätt att installera och uppdatera IT-miljöer på sparar man både tid och pengar.

Installation av IT-miljöer går snabbare

IT-system som är nere blir snabbt väldigt dyrt i form av minskad försäljning och minskat kundförtroende. Därför är det viktigt att snabbt kunna återställa miljöerna om något skulle inträffa. Med hjälp av automation kan man minska återställningstiden från dagar, i värsta fall, till timmar och minuter.

Lägg den värdefulla tiden på rätt saker

Låt inte din kunniga tekniska personal arbeta med installation, återställningar och andra saker som kan automatiseras. Se till att deras kompetens och tid används för att jobba med framåtriktade uppgifter som skapar värde i verksamheten och låt processerna gå på automatik.

Några fördelar Shibuya Multicloud Manager

Shibuya Multicloud Manager

Gör det lätt att flytta från en molntjänst till en annan, till exempel om ändrade regelverk kräver det eller om det finns ekonomiska fördelar med ett byte.

Stora möjligheter att spara tid och kostnader genom att automatisera IT-processer

Företagets IT-policies implementeras överallt, oavsett var systemet finns.

Kombinera tjänster utifrån vad som passar dig bäst. Du kan till exempel lägga vissa tjänster lokalt hos Shibuyas datahallar i Sverige, andra i privata molnlösningar och ytterligare andra i publika molntjänster.

SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om Shibuya Multicloud Manager.


Martin Rydén

Head of Hybrid Cloud & Partners