Server IBM Power

Hög tillgänglighet med Shibuyas Powertjänster

 

Ett svenskt kraftpaket för dina applikationer

På Shibuya finns några av landets främsta experter inom IBM Power och med en erfarenhetsbank som sträcker sig 20 år bakåt i tiden är vi en av Sveriges ledande IBM Power-leverantörer.


Idag är det stor brist på tekniker på IBM Power på marknaden, det är där vi kommer in i bilden. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi se till att dina miljö får fortsatt support och underhåll men också utvecklas framöver. Tillsammans med utvalda samarbetspartners på applikationssidan kan vi leverera en komplett lösning.


Tjänsterna bygger på IBM-produkter på de flesta nivåer för att säkerställa både kompabilitet och samordnad support från leverantören i våra egna datahallar eller vid drift och övervakning av dina egna miljöer.

 

Vår plattform är också mycket lämpad även för SAP-installationer och containerlösningar med RedHat OpenShift.

 

Shibuya är ett helsvenskt bolag, med datahallar i Sverige och inhemsk support och övervakning dygnet runt. Din data stannar alltså där du vill ha den, och faller helt under svensk och europeisk dataskyddsreglering.

Moderna, pålitliga Powerlösningar

Valfrihet och prestanda

Valfrihet och prestanda med flexibla lösningar som ger dig bäst lösningar för dina behov.

Bred teknisk support

Support för flera olika operativsystem som Linux, AIX samt IBMi.

Hållbar IT

Hållbar IT genom förnyelsebar, grön el i datahallar, högeffektiv drift och ISO 14001-certifiering och ett långsiktigt engagemang.

Skalbar infrastruktur och lokal närvaro

Managerad Power-tjänst

Managerad tjänst​ med backup och HA/DR som tillval och tillgång till hög specialistkunskap inom IBM Power.

Lokal närvaro 24/7

Övervakning, tillgänglighet och lokal support dygnet runt från vårt kontor i Borås.

Hos oss eller hos dig

Installation på IBM Power​ i våra egna datacenter eller i ditt egna datacenter.

Insourcing av din miljö

Shibuya har lång erfarenhet av insourcing av kundmiljöer till våra kapacitetstjänster.


SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om IBM Power.


Christian Wibeck

Head of Sales & Business Development