Server x86

Infrastruktur som växer i takt med din verksamhet


Flexibel, säker och pålitlig infrastruktur

Verksamheter förändras hela tiden och det gör att behoven av datorkraft också ökar eller minskar över tid. De som står inför nya utmaningar eller är på en stark tillväxtresa behöver se till att IT-kapaciteten håller jämna steg med verksamhetens utvecklingen.

 

För många är det en stor utmaning att bygga upp en flexibel, säker och pålitlig infrastruktur och att rekrytera den kompetens som krävs för att utveckla den över tid.

Shibuya Server Operations levererar den datorkraft som du behöver genom ett privat moln från våra egna datacenter i Sverige. Det ger dig en bekymmerslös, pålitlig, säker och skalbar infrastruktur-leverans, och det förenklar din tillvaro avsevärt. Med ett svenskt driftbolag och servrar i Sverige vet du också att din data stannar där du vill ha den.

 

De tekniska lösningarna varierar beroende på plattform och dina önskemål och behov. High Availability och Disaster Recovery finns som tillval, och det gör även kvalificerad övervakning och svenskspråkig IT-support dygnet runt.

Skalbar infrastruktur och lokal närvaro

Riktiga människor på plats

Hos Shibuya får du kontakt med personer som förstår din verksamhet.

Hög IT-kompetens

Hög och bred IT-kunskap och ständig teknisk kompetensutveckling gör att du får den drift, övervakning och support du behöver.

Säker IT från Sverige

Flexibla och skalbara lösningar med privata moln från svenska, redundanta datahallar.

Flexibla lösningar

Du får tillgång till flexibla IT-lösningar som växer i takt med att din verksamhet utvecklas. Systembackup, återställning och löpande patchhantering finns att tillgå.


SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata vidare om driftlösningar.


Christian Wibeck

Head of Sales & Business Development