Cybersäkerhet för dig med eget datacenter

Öka IT-beredskapen i ditt datacenter med Shibuyas cybersäkerhetstjänster.


Minska riskerna och öka beredskapen – nyttja Shibuya breda erfarenhet och djupa kunskap inom cybersäkerhet

Cyberhot och IT-attacker är ett starkt hot mot de flesta verksamheter. I en större undersökning från Företagarna anger över 75% av de tillfrågade medlemmarna att de utsatts för IT-relaterad brottslighet senaste året och det är både stora och små organisationer som riskerar att drabbas.

 

Genom att dra nytta av Shibuyas både breda erfarenhet och djupa kunskap inom cybersäkerhet ger du dig själv rätt förutsättningar för att minska risken för incidenter och den påverkan de har på din verksamhet.


Shibuya levererar säker IT från Sverige och är sedan länge specialister på cybersäkerhet för verksamhetskritisk IT. Därför satsar vi också mycket på förebyggande åtgärder – som vår ISO 27001-certifiering, bemannad övervakning 24/7 och avancerade tekniska tjänster – och att bygga kunskap och beredskap för att effektivt hantera incidenter och kriser både hos oss och hos våra kunder.

 

Stora delar av arbetet sker naturligtvis i våra egna datacenter i Sverige och i de hybrida tjänster som vi levererar. Men vi vill bygga säkra och hållbara IT-miljöer för ett digitalt Sverige, oavsett var IT-miljöerna finns, så vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet till dig som driftar egna datacenter. Tillsammans blir vi bättre förberedda inför det oväntade.

Några av våra tjänster inom cybersäkerhet

SE även

Jag vill veta mer om hur jag
ökar cybersäkerheten i mitt Datacenter

Kontakta mig för att prata vidare om vilka lösningar som finns för dina IT-säkerhetsbehov.


Jessica Liljefors

Business Area Manager Shibuya Care