Datacenter Interconnect

Ökad kapacitet och säkerhet i trafiken mellan dina datacenter.

 

Ökad kapacitet och säkerhet i trafiken mellan dina datacenter.

DCI från Shibuya ger ökad kapacitet och säkerhet i trafiken mellan dina datacenter.

Datacenter Interconnect ser till att din data är på rätt plats, i rätt tid och bara tillgänglig för rätt ögon.


Säker lagring i all ära, men data blir värdefull först när den är på rätt plats. Genom att koppla samman datacenter med varandra med WDM-teknologi kan man använda befintlig fiber betydligt mer effektivt samtidigt som data krypteras med marknadens mest kraftfulla krypteringsteknologi.

 

Det ger en större överföringskapacitet, snabbare tillgång till data och en mycket hög säkerhet. Därför är våra Datacenter Interconnect (DCI)-tjänster också efterfrågade inte minst hos bank- och finanskunder.WDM står för Wavelength-division multiplexing på engelska eller våglängdsmultiplexering på svenska. Tekniken innebär att man kan skicka flera datasignaler över befintlig fiber samtidigt genom att sända den på olika våglängder av ljus.

 

Med allt större behov av snabb dataöverföring är fördelarna med att kunna skicka mer data utan att behöva gräva ner mer kabel uppenbara. Även säkerheten höjs rejält eftersom data krypteras när den skickas och därmed inte kan avlyssnas under överföringen.

 

WDM-teknik används för att koppla ihop datacenter med varandra och används där krav på både överföringskapacitet och säkerhet är extra höga, som för våra kunder inom banksektorn.

Datacenter Interconnect med WDM ser till att din data är på rätt plats, i rätt tid och bara tillgänglig för rätt ögon.

DATACENTER INTERCONNECT
SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR DINA DATACENTER

Med Shibuyas DCI krypteras all trafik mellan dina datacenter optiskt under hela vägen

Krypterad trafik, säker från avlyssning

All trafik mellan dina datacenter krypteras optiskt under hela vägen, vilket ger dig säker datakommunikation och skydd mot avlyssning med marknadens mest kraftfulla krypteringsteknologi.


Shibuyas Datacenter Interconnect ser till att du utnyttjar befintlig fiber till sin fulla kapacitet

Utnyttja befintlig fiber till max

Utnyttja befintlig fiber till sin fulla kapacitet och svara omedelbart upp på ökade trafikvolymer utan att köpa eller hyra ny fiber till höga kostnader

Shibuya har över 15 års erfarenhet av att koppla samman datacenter och har flera av Sveriges största företag bland kunderna.

Bevisad effektivitet

Shibuya har över 15 års erfarenhet av att koppla samman datacenter och har flera av Sveriges största företag bland kunderna.

ADVA: Ledande WDM-teknologi.

Ledande WDM-teknologi från ADtran

Tyska Adtran (tidigare ADVA) är världsledande inom teknik för att koppla samman datacenter med varandra. Bolaget har sedan start haft fokus på att skapa WDM-lösningar för verksamheter med mycket höga krav på dataöverföringskapacitet kombinerat med hög säkerhet, som kraftverk, försäkringsbolag och banker.

Adtran är idag en av branschens mest ansedda partners inom området och är ansvariga för att skapa några av världens mest avancerade nätverk. Shibuya är partner till Adtran i Sverige och vi använder självklart tekniken för att koppla ihop våra egna datacenter med varandra.


Vad är WDM?

Våglängdsmultiplexering (Wavelength-division multiplexing, WDM) är teknologi som ger möjlighet att sända mer data genom samma fibertråd. Istället för att skicka en dataström i taget genom fiber kan dataströmmar läggas på olika våglängder av ljus och sändas samtidigt utan att störa varandra. Med ständigt större behov av snabb dataöverföring gör WDM att redan existerande fiber kan användas betydligt mer effektivt och mer skalbart.

Vad är WDM?
Krypterad kommunikation med WDM

Krypterad kommunikation

Du ska veta var din data är och vem som kan komma åt den. Det ställer krav på hur säkerheten ser ut från användarens och systemens sida såklart, likväl som var någonstans och hur du lagrar vilken typ av data. Men din data behöver också skyddas när de rör på sig. Fiberkablar kan avlyssnas och det enda sättet att skydda data är att kryptera den längs hela resan från A till B. Med WDM kan du använda optisk kryptering på fysisk nivå för all datacentertrafik vilket ger den säkraste och effektivaste lösningen för din data.

Några fler fördelar
med Datacenter Interconnect

WDM delar upp ljus i olika väglängder och skapar möjligheter till obegränsat med virtuell fiberkapacitet när det behövs.

Obegränsad virtuell fiberkapacitet

WDM delar upp ljus i olika väglängder och skapar möjligheter till obegränsat med virtuell fiberkapacitet när det behövs.


Optisk kryptering på fysisk nivå för all datacentertrafik vilket ger den säkraste och effektivaste lösningen.

Fysisk kryptering av data

Optisk kryptering på fysisk nivå för all datacentertrafik vilket ger den säkraste och effektivaste lösningen.

Med Shibuyas Datacenter Interconnect kan du extremt snabbt expandera kapacitet i nätet.

Öka kapaciteten direkt vid behov

Möjlighet att extremt snabbt kunna expandera kapacitet i nätet.

DCI från Shibuya stöttar juridiska krav och regelefterlevnad kring säker datakommunikation.

Compliance för datakommunikation

Stöttar juridiska krav och regelefterlevnad kring säker datakommunikation.


Förenklad administrationen av kommunikation mellan datahallar och datacenter.

Förenklad administration

Förenklad administrationen av kommunikation mellan datahallar.

Proaktiv övervakning av fiber

proaktiv övervakning av fiber

Omedelbar återkoppling vid eventuella fiberbrott eller andra störningar.

SE även

Jag vill veta mer om
Datacenter Interconnect och WDM

Jessica Liljefors

Business Area Manager Shibuya Care