Third Party Maintenance

Leverantörsoberoende hårdvarusupport för hållbar drift av ditt datacenter


Leverantörsoberoende hårdvarusupport
för hållbar drift av ditt datacenter

TPM (Third Party Maintenance) från Shibuya ökar livslängden på dina IT-investeringar och ger både ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar för ditt datacenter.

TPM ökar livslängden på dina IT-investeringar och ger både ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar för ditt datacenter.


Third Party Maintenance (TPM) eller tredjepartsservice är en supportlösning som inte är bunden till en specifik tillverkares ofta kostsamma serviceavtal. Med leverantörsoberoende hårdvarusupport genom Shibuya fortsätter IT-utrustningen i dina datacenter fungera långt efter att ditt ursprungliga garantier och serviceavtal löpt ut. Det ger dig minskade kostnader för service, förlänger livslängden på investeringarna i serverhallen och gör IT-driften mer hållbar.


Med Shibuyas TPM-lösning har du en lokal kontakt för all infrastruktur oavsett märke och drar fördel av vår mångåriga erfarenhet inom datacentertjänster. Det ger dig en bättre helhetsbild över alla dina IT-miljöer, minskad administration och en personlig, lokal service som snabbt är på plats när du behöver den.


Med leverantörsoberoende hårdvarusupport får du ut mer av dina investeringar kring IT-driften. Det är du, och inte tillverkaren, som avgör livstiden på din hårdvara och du kan tryggt skjuta investeringar på framtiden genom löpande underhåll. Det är också bra för miljön och gör det enklare för dig att leva upp till kraven kring en hållbar IT-infrastruktur.

 

TPM från Shibuya ger dig en proaktiv helhetslösning för dina IT-miljöer och gör att du vet att din utrustning möter verksamhetens behov, både idag och i morgon.

Med leverantörsoberoende hårdvarusupport från Shibuya får du ut mer av dina investeringar kring IT-drift i ditt datacenter.

Minskade kostnader och ökad service

Genom Shibuyas TPM-lösning kan din hårdvara fungera problemfritt mycket längre än vad tillverkaren säger.

Få ut mer av din investering

Genom Shibuyas TPM-lösning kan din hårdvara fungera problemfritt mycket längre än vad tillverkaren säger. Du förlänger livslängden på dina investeringar i hårdvara.

Shibuyas specialister och lager med reservdelar finns nära dig och behöver inte flygas in.

Experter och hårdvara lokalt i Sverige

Våra specialister och lager med reservdelar finns nära dig och behöver inte flygas in. Det snabbar upp servicen och minskar risken för förseningar eller avbrott i verksamheten.

Minskad administration med TPM från Shibuya

Minskad administration

Med en kontaktperson för all infrastruktur får du färre fakturor, minskad administration och ett närmare samarbete.

Ett hållbart alternativ

Med Shibuyas TPM-lösning har du möjlighet att påverka verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete i positiv riktning. Att producera ny IT-utrustning och hårdvara är krävande ur miljösynpunkt och tyvärr byts den många gånger ut i förtid.


I många fall kan man, med rätt underhåll, översyn och proaktiva insatser, se till att hårdvaran fortsätter uppfylla verksamhetens behov fullt ut flera år efter att leverantörens ordinarie service löpt ut.


Genom tredjepartssevice minskar du alltså hårdvaruinköpen och behöver inte kassera och återvinna fullt fungerande hårdvara. Genom enkla åtgärder kan du göra IT-miljön till en positiv aspekt att lyfta fram i bolagets kommande hållbarhetsredovisning.

Shibuyas TPM-lösning har du möjlighet att påverka verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete i positiv riktning.

Därför väljer kunder TPM-lösningar

Betydande kostnadssänkningar med Shibuyas TPM-lösning

Betydande kostnadssänkningar, många gånger upp till 50% jämfört med traditionell tillverkarsupport.

Enklare administration och kontroll över tillgångar i ditt datacenter  – oavsett typ eller tillverkare.

Enklare administration och kontroll över tillgångar – oavsett typ eller tillverkare.

Förlängd livscykel på IT-utrustning med TPM

Förlängd livscykel på IT-utrustning, vilket skjuter fram dyra investeringar och minskar samtligt verksamhetens miljöbelastning.

Tillgång till erfarna datacentertekniker med bred kompetens från Shibuya.

Tillgång till erfarna datacentertekniker med bred kompetens, och till lokala reservdelar och kompletterande produkter från eget lager.

SE även

Jag vill veta mer om
Third Party Maintenance / TPM via Shibuya

Jessica Liljefors

Business Area Manager Shibuya Care