Cookies

Så använder vi cookies och liknande teknik

Cookies och liknande teknik

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder www.shibuya.se eller får nyhetsbrev från oss på Shibuya AB ("Shibuya", "vi" eller "oss").

Vi använder cookies, pixlar och liknande spårningsteknik som samlar in information från din enhet och lagrar information på din enhet, t.ex. din dator, mobil eller surfplatta. I den här texten kallar vi all sådan teknik för ”cookies”.

Kontakta oss gärna om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor angående vår användning av cookies.

Sammanfattning
– varför använder vi cookies?


Vi behöver använda cookies för att hemsidan ska fungera och för att vi ska kunna utveckla webbplatsen till att bli mer relevant och intressant för dig som besökare.

Om du samtycker använder vi även cookies för att förbättra vårt nyhetsbrev.

Din integritet är viktig för oss


Vi har valt att inte använda marknadsföringstjänster som spårar dig eller delar dina personuppgifter till amerikanska tjänster. För att skydda din integritet har vi dessutom vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida eller får vårt nyhetsbrev. Exempelvis använder vi enbart enkla så kallade ”http cookies” och liknande funktionalitet som inte ger oss en mer detaljerad bild av dig som individ.


När vi behandlar information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår privacy policy.

Du kan undvika cookies

 • Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies. I så fall nekar din webbläsare automatiskt användning av dessa cookies eller informerar dig varje gång en hemsida (som någon av våra) begär att få använda den typen av cookies.

 • Du kan välja att inte samtycka till att vi använder vissa typer av cookies.

 • Om du väljer att ge ditt samtycke kan du naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på t.ex. info@shibuya.se. Sådant återkallande har effekt på tidsperioden därefter.

 • Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats på din webbläsare.


Om du blockerar eller raderar nödvändiga cookies kommer hemsidan och nyhetsbreven inte att fungera som tänkt och du kommer inte kunna använda hemsidans/nyhetsbrevens alla funktioner. Nedan har vi förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies.

Du har rätt att klaga

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookiehantering eller vill lämna klagomål om vår hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för cookies. I Sverige är det Post- och telestyrelsen.

Ansvarig för användning av cookies och kontaktuppgifter

Vi på Shibuya AB med organisationsnummer 556192-0025 ansvarar för användningen av cookies på hemsidan och i vårt nyhetsbrev.


Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning eller vill invända mot att vi använder cookies. Du når oss på info@shibuya.se eller på Box 881, 501 15 Borås, Sverige.

Tredjepartstjänster

Vi använder leverantörer för att vår hemsida och vårt nyhetsbrev ska fungera på bästa sätt, sådana leverantörer använder inte informationen som samlas in för egna ändamål. I tabellerna nedan har vi länkat till information om hur tredjeparter använder cookies.

Våra cookies

För att kunna förbättrA vårt nyhetsbrev

De cookies vi beskriver nedan används bara om du själv har samtyckt till det. Ditt samtycke är självklart frivilligt och du kan när som helst återkalla det.


Syfte och beskrivning

För att kunna förbättra vårt nyhetsbrev analyserar vi hur du som mottagare interagerar med vårt nyhetsbrev.

 

Det innebär att vi samlar in information om att du är en av våra prenumeranter, information om hur du öppnar nyhetsbrev och information om vad du trycker på i nyhetsbrevet med hjälp av vår nyhetsbrevsleverantör Bizwizard. Baserat på sådan information kan vi dra slutsatser om hur vi ska förbättra nyhetsbrevet.


Lagringstid

Funktionen används så länge du fortsätter att få vårt nyhetsbrev.

 

Om du blockerar/raderar den här typen av funktion kommer vi ha sämre underlag för att utveckla vårt nyhetsbrev.

För hemsidans funktionalitet / Nödvändiga cookies

Dessa cookies används automatiskt när du besöker vår hemsida. De är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt varför ditt samtycke inte behövs.


Syfte och beskrivning

För att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera använder vi cookies. Dessa cookies används bl.a. av följande skäl:


 • För att hålla reda på din session använder vi en tillfällig funktionalitet som gör att hemsidan fungerar på bästa sätt genom att känna igen dig under besöket.

 • För att säkerställa att endast administratörer kan göra ändringar på hemsidan använder vi en cookie från vår leverantör Sitevision. I praktiken innebär det att cookien lagrar information om vilka besökare som har loggat in i webbpubliceringssystemet. På så sätt håller vi reda på vilka enheter som besöker hemsidan som externa besökare och vilka enheter som är administratörer med rätt att ändra på hemsidan.


Namn

 • JSESSIONID används för att hålla reda på vilken enhet som är administratör på hemsidan.

 • Övriga funktionaliteter har inte ett specifikt namn


Lagringstid

Funktionaliteten slutar att användas när du har stängt ner din webbläsare.


Om du blockerar/raderar dessa cookies fungerar inte hemsidan optimalt.

Inställningar


Syfte och beskrivning

Används för att spara ev. inställningar, språkhantering med mera för användare mellan olika besök.


Namn

 • lidc används av LinkedIn för routing. Lagringstid: 1 dag.
 • li_gc används av LinkedIn för att lagra consent kring icke-essentiella cookies. Lagringstid: 6 månader.

uppföljning och statistik


Syfte och beskrivning

Att veta hur webbplatsen fungerar och vilka delar som är mest relevanta för våra besökare är viktigt för oss, men vi samlar endast in anonymiserad och övergripande information om besökare via statistikverktyget Google Analytics.

 

Namn

 • _ga_* och _ga är cookies som skapas av Google Analytics 4 för att följa upp användandet av webbplatsen.
 • bcookie sparas av LinkedIn för att hantera delning av material från webbplatsen.

 

Lagringstid

Ett år eller tills du rensar cookies i din webbläsare.

 

Annonsering OCH MARKNADSFÖRING


Syfte och beskrivning

För att följa upp annonsering och sponsrade inlägg på plattformen LinkedIn använder vi LinkedIn Insights på vår webbplats.

 

Namn

 • li_sugr används av LinkedIn för att matcha viss geografisk tillgänglighet för användare i vissa länder. Lagringstid: 3 månader.
 • UserMatchHistory används av LinkedIn för att matcha användare i olika webbläsare. Lagringstid: 1 månad
 • AnalyticsSyncHistory används av LinkedIn för att lagra information om synkning med analytiska cookies för användare i vissa länder. Lagringstid: 1 månad
 • bcookie sparas av LinkedIn för att hantera inbäddat material på webbplatsen. Lagringstid: 1 år.

 

Denna cookiepolicy fastställdes av Shibuya AB den 26 oktober 2022.

Informationen uppdaterades den 20 maj 2024.