Shibuya, part of Pulsen

Manage

Vi hjälper dig hantera utmaningarna kring kapacitet, tillgänglighet, informationslagring och IT-säkerhet.

Våra kompetensområden:

Software Defined Storage

Om IT skall hålla resten av organisationen på gott humör behövs en mycket snabbrörlig datalagring som både möter nya krav och integrerar arvet från äldre system utan att kostnaderna drar iväg.

Nyckeln till att lösa allt detta heter Software Defined Storage, där man separerar logiken från den underliggande lagringsutrustningen.


Backup och arkivering

Genom att applicera ny teknik ger backuplösningen höjd säkerhet, enklare processer och hjälper er möta högre krav på tillgänglighet. Genom att analysera och värdera lagrad information och samtidigt väga in tillgänglighets- och prestandakrav, kan vi erbjuda en perfekt anpassad backuplösning.

Vi använder funktionell teknik som deduplicering för att minska storleken på backupen och snabba upp återläsning.


Konvergerad infrastruktur

Med hjälp av ny teknik kring konvergerad IT-infrastruktur integreras de olika komponenterna i en traditionell IT-miljö till ett, optimerat system. Tekniken minskar komplexiteten i IT-miljön och eliminerar behovet av åtskilda system som måste hanteras var för sig. Bland fördelarna märks snabbare driftsättning, färre felkällor och minskat behov av support- och specialistkompetens.

Sammantaget ger det lägre totalkostnader och en effektivare IT-mijö.


Hybrid infrastruktur

Är du redo att blanda in molntjänster i din IT-miljö? Vi kan erbjuda anpassade integrationslösningar med hantering av fysiska, virtuella och molnbaserade system. Även funktioner för IT-administration som övervakning, kapacitetsplanering och kostnadsfördelning kan ingå.

Med hybridlösningar minskar komplexiteten och ger förutsättningar att hantera dagens IT-infrastruktur optimalt.


Inom manage erbjuder vi:

Produkter och lösningar

Vi levererar noga utvald teknologi från världens ledande tillverkare.


Konsulttjänster

Att leverera komplexa lösningar i hög-tillgängliga miljöer kräver erfarenhet. Den hittar du hos våra kvalificerade konsulter.


24/7 Drift & Support

Ska vi ta helhetsansvar för lösningen? Vi har resurser att leverera ansvars-tjänster, drifta och supportera alla lösningar vi erbjuder


jag vill veta mer om manage

Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Shibuya för att uppfylla formulärets syfte samt kan komma att användas för att skicka relevant information från Shibuya.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen