Shibuya, part of Pulsen

Secure

Informationssäkerhet som skyddar dina digitala tillgångar.

Våra kompetensområden

SIEM

Security Information and Event Management är ett samlingsnamn för lösningar som proaktivt hanterar avvikelser och misstänkta aktiviteter, innan de blir ett reellt intrångsförsök eller annat hot mot dina digitala tillgångar.


Patch Management

En av de vanligaste förekommande säkerhetshoten är dåligt uppdaterad infrastruktur. Enheter med gammal kod utgör en tydlig måltavla för hackers.

Med genomtänkta lösningar och hög automationsgrad kan du skydda såväl fast infrastruktur som mobila enheter inom samma lösning.

Prata med oss om hur du skyddar och hanterar dina digitala enheter.


Kryptering

För att möta nya EU-krav måste du säkerställa att ingen obehörig kan ta del av den information du förflyttar mellan dina datacenter. Vi kan garantera din datasäkerhet, oavsett trafikmängd eller protokoll.


Inom Secure erbjuder vi

Produkter och lösningar

Vi levererar noga utvald teknologi från världens ledande tillverkare.


Konsulttjänster

Att leverera komplexa lösningar i hög-tillgängliga miljöer kräver erfarenhet.
Den hittar du hos våra kvalificerade konsulter.


24/ Drift & Support

Ska vi ta helhetsansvar för lösningen?
Vi har resurser att leverera ansvars-tjänster, drifta och supportera alla lösningar vi erbjuder.

jag vill veta mer om secure

Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Shibuya för att uppfylla formulärets syfte samt kan komma att användas för att skicka relevant information från Shibuya.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen