Shibuya, part of Pulsen
ShibuyaCare - Oberoende hårdvarusupport

Med oberoende hårdvarusupport via ShibuyaCare fortsätter din IT-utrustning fungera långt efter att serviceavtalet löpt ut. Det ger dig minskade kostnader för service, förlänger livslängden på investeringarna i serverhallen och gör IT-driften mer hållbar. Med ShibuyaCare har du en lokal kontakt för alla servrar oavsett märke. Det ger dig en bättre helhetsbild över alla dina IT-miljöer, minskad administration och en personlig, lokal service som snabbt är på plats när du behöver den.

minskade kostnader och ökad service

Med oberoende hårdvarusupport via ShibuyaCare får du ut mer av dina investeringar kring IT-driften. Det är du, och inte leverantören, som avgör livstiden på din hårdvara och du kan tryggt skjuta investeringar på framtiden genom löpande underhåll.

Med ShibuyaCare får du också en serviceleverantör för all hårdvara oavsett vilka varumärken de har. All service utförs av lokala personliga experter som har helhetsbild på kunden och kundens behov.

Få ut mer av din investering


Genom ShibuyaCare kan din hårdvara fungera problemfritt mycket längre än vad leverantören säger. Du förlänger livslängden på dina investeringar i hårdvara.

Experter och hårdvara lokalt i Sverige


Våra specialister och lager med reservdelar finns nära dig och behöver inte flygas in. Det snabbar upp servicen och minskar risken för förseningar.


Minska administrationen


Med en kontaktperson för all hårdvara får du färre fakturor, minskad administration och närmare samarbete.

ett hållbart alternativ


Med ShibuyaCare har du möjlighet att påverka verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete i positiv riktning. Att producera ny IT-utrustning och hårdvara är krävande ur miljösynpunkt och tyvärr byts den många gånger ut i förtid.

 

I många fall kan man, med rätt underhåll, översyn och proaktiva insatser, se till att hårdvaran fortsätter uppfylla verksamhetens behov fullt ut flera år efter att leverantörens ordinarie service löpt ut.

 

Genom ShibuyaCare minskar du alltså hårdvaruinköpen och behöver inte kassera och återvinna fullt fungerande hårdvara. Genom enkla åtgärder kan du göra IT-miljön till en positiv aspekt att lyfta fram i bolagets kommande hållbarhetsredovisning.

Vad är Shibuya Care?


ShibuyaCare är en supportlösning för hårdvara som inte är bunden till en specifik tillverkare. Detta brukar också kallas Third Party Maintenance (TPM) eller tredjepartsservice och blir av många anledningar en allt mer populär lösning på marknaden.

 

Vi på Shibuya är experter på verksamhetskritisk IT och har lång erfarenhet av att erbjuda tredjepartsservice, ShibuyaCare, till våra kunder.

 

Genom våra egna datacenter i Sverige har Shibuya bemannad support dygnet runt och våra specialutbildade tekniker hanterar effektivt alla supportärenden för kunderna.

 

ShibuyaCare ger en proaktiv helhetslösning för din hårdvara och dina IT-miljöer och gör att du kan känna sig trygga i att din utrustning lever upp till verksamhetens krav och behov, både idag och i morgon.

Därför väljer kunder TPM-lösningar:

  • Betydande kostnadssänkningar, många gånger upp till 40-50% jämfört med traditionell tillverkarsupport

  • Enklare administration och kontroll över tillgångar – oavsett typ eller tillverkare

  • Förlängd livscykel på IT-utrustning, vilket skjuter fram dyra investeringar och minskar samtligt verksamhetens miljöbelasning.

  • Tillgång till erfarna datacentertekniker med bred kompetens, och till lokala reservdelar och kompletterande produkter från eget lager.


Kontakta oss


Vi berättar gärna mer om Shibuya Care

Joakim Andén

Service Manager
South/West Sweden

Eller låt oss kontakta dig:


KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen