Shibuya, part of Pulsen

TPM - Support och serviceavtal precis som du vill ha dem

Förläng livscykeln och sänk kostnaderna - Serviceavtal för framtidens datacenter.

Vad innebär TPM?

Third Party Maintenance - TPM (tredjepartsservice) är supportlösning för hårdvara som erbjuds av serviceleverantör obunden av tillverkare. TPM-service är extra effektiv i en hybridmodell, med en mix av support från tillverkare och serviceleverantören för TPM. Målet är att hålla rätt service och support på en mängd integrerade system och plattformar - det som utgör IT-miljön.


TPM på valda system innebär konkreta fördelar som frigör resurser, sänker kostnader samt förenklar administration och hantering.


 • TPM avtal ger i genomsnitt ca 60% - 90% kostnadssänkning jämfört med traditionell tillverkarsupport
 • Flexibiliteten i TPM avtal ger både enkel administration och kontroll över tillgångar - oavsett typ eller tillverkare
 • Effektiv och tydlig ärende-hantering, uppföljning och rapportering - kopplat till regelbundna servicemöten
 • Förlängd livscykel på IT-utrustning - ett TPM avtal möjliggör att fullt dugliga system lever vidare flera år
 • Tillgång till erfarna datacenter tekniker med bred kompetens - att betala mindre innebär inte lägre kvalitet - snarare tvärtom!
 • Tillgång till lokala reservdelar och kompletterande produkter från eget lager - oberoende av typ av system eller generation


När är TPM en alternativ väg?

Tillverkarnas livscykel på system bygger normalt på 3 års aktivt nyttjande, där sedan rekommendationen är att uppgradera eller byta ut systemet mot nyare version. Denna önskade livscykel från tillverkarna drivs normalt inte utifrån ett kundperspektiv, utan styrs av faktorer som ekonomi, resurser mm i IT-industrin.


Nedan ser du en typisk "önskad" livscykel från IT-tillverkare, där man som kund styrs mot korta nyttjande-perioder och ständiga teknologibyten:

År 1

Inköp av system med 3 års tillverkarsupport

År 3

Tillverkaren rekommenderar utbyte och ny investering

År 5

Systemet annonseras "end of life"

År 7

Sista året som det går att få support & service från tillverkaren

År 10

Ingen service eller support går längre att få


Genom att välja en alternativ väg med ett TPM serviceavtal, kan systemen leva vidare, onödiga investeringar flyttas framåt och kan planeras samt resurser frigöras. Med ett TPM avtal kan flera olika system och enskilda komponenter samlas i ett och samma avtal och med en och samma serviceleverantör.


Via globala samarbeten och väl utvecklade processer finns garanti med tillgång till mikrokoder och versionsuppdateringar, samtidigt är det lika bra eller ofta bättre service till en betydligt lägre kostnad.

Ett alternativ med livscykeln med TPM kan se ut som nedan:


År 1

Inköp av system med 3 års tillverkarsupport

År 3

Systemet är fullt kapabelt och kan leva vidare med full support via ett TPM serviceavtal

År 5

Utrustningen fortsätter göra nytta utan nya investeringar via TPM

År 7

Systemet kan leva vidare med andra tillämpningar, där TPM serviceavtalet anpassas efter behovet

År 10

Du som kund har förlängt livstiden från 3 till 10 år via TPM service och nyttjat din investering rätt!


Vårt TPM erbjudande

Maintenance

 • 24/7 Support Critical Support


Data Center

 • Enterprise Server & Storage
 • x86 Server
 • Network
 • Converged & Hyper-converged


Remote Office/Branch Office

 • Network | Wireless
 • Egde Computing


Optional

 • Onsite support by trained technicians
 • Call-home monitoring
 • Install, move, add & change
 • Remote hands


Hardware - preowned & new

 • Network | Server | Storage
 • Optics | Memory | Drives | NICs
 • IT Assets Disposition | Asset Recovery


Professional Services - Project based engagement

 • Discovery
 • Implementation
 • Migration
 • Health-check
 • Consulting


Managed Services

 • Network | Server | Storage
 • Optics | Memory | Drives | NICs
 • IT Assets Disposition | Asset Recovery


Varför välja Shibuya?

Lägre kostnader

Vi erbjuder ett bredare utbud av kompetenser och erfarenheter för att hantera alla typer av system och komponenter i ditt datatcenter, samtidigt som vi erbjuder fler och bättre servicealternativ för dina system i alla delar av livscykeln.


Att kunna hålla äldre typer av system funktionella under en längre tid förlänger också IT-investeringens livslängd och ni undviker onödiga investeringar tills organisationen själva är redo för en uppgradering.


Effektivitet och kontroll

Med TPM får du en enda kontaktpunkt som spar värdefull tid genom att ge service & support till flera tillverkarmärken som alla är inkluderade i ett och samma kontrakt.


Eliminera tvister och förseningar som sannolikt kommer att uppstå genom att ha flera tjänste-leverantörer. Beroende på utrustning kan vi leverera en rad anpassade servicealternativ och individuella SLA:er.


Högre tillgänglighet

Som TPM kund är du tryggt förvissad om att kritiska systemkomponenter samt alla erforderliga reservdelar är tillgängliga utan minsta fördröjning när det behövs.


Genom både lokala depåer och globala centrala lager täcker vi in alla typer av system från en stor mängd tillverkare.


Exceptionell kundservice

Shibuya 24/7 Service Operations Center ansvarar för att logga alla incidenter och antingen lösa dem omedelbart eller eskalera händelsen till en av våra erfarna Nivå-3 tekniker som övervakar varje skift.


Alla ärenden spåras i våra system för att säkerställa att rätt SLA är uppfyllda och att ge kunderna kontinuerlig information kring varje case. Du som kund kan vara förvissad om att inget ärende blir liggande utan åtgärd.

jag vill veta mer om TPM

Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Shibuya för att uppfylla formulärets syfte samt kan komma att användas för att skicka relevant information från Shibuya.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen