Shibuya, part of Pulsen
Datacenter – med en erfaren partner kommer du längre

DRIFTtjänster

Datacenter som tjänst – med en erfaren partner kommer du längre

Shibuya har arbetat med datacenterleveranser längst på den svenska marknaden och har mycket stor erfarenhet inom området. Vi levererar kapacitet- och fjärrdriftstjänster baserade på Intel och IBM Power.

För att lyckas vet vi att det krävs fokus på:

 • Skalbarhet
 • Säkerhet
 • Effektivitet
 • Behovsanpassning


Serverkapacitet IBM Power & Intel

Tjänsten är en paketerad lösning där hårdvara eller virtuella servrar levereras från våra datorhallar i Borås och Ulricehamn. Operativsystem samt utvalda programprodukter tillhandahålls tillsammans med bemannad support och övervakning 24/7.

Backup och felavhjälpning sker enligt avtalat SLA och det löpande proaktiva underhållet görs med ITIL:s processorienterade arbetssätt som bas.


Komponenter som ingår i tjänsten:

 • Operativsystem (Windows, Linux, IBM i & AIX)
 • Backup
 • Säkerhetspatchar / PTF:er
 • Antivirus (Intel)


Fjärrdrift IBM Power & Intel

Fjärrdrift innebär att ni behåller hårdvaran i era egna eller partners lokaler, men Shibuya sköter övervakningen av plattformen dygnet runt, året om. Vi ser till att miljön är tillgänglig upp till OS-nivå och ansvarar för driftsäkerheten.


Ni fortsätter i praktiken att äga de licenser och serviceavtal som behövs för miljön som ska hanteras.


Grundutförandet är ett komplett fungerande IT-stöd som inkluderar:

 • Bemannad övervakning 24/7
 • Backup och felavhjälpning inom backup och OS
 • Tillgång till certifierade tekniker
 • Driftsdokumentation och statistikrapporter
 • Löpande proaktivt underhåll med ITIL:s processorienterade arbetssätt som bas


Överlag är det enkelt att föra dialogen med Pulsen och saker blir gjorda utan fördröjning. Under vårt samarbete är det tydligt att de lyckats effektivisera och göra vår IBM Power-miljö mer stabil.

Lena Ohlin, Martin & Servera

jag vill veta mer om datacenter-lösningar

Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Shibuya för att uppfylla formulärets syfte samt kan komma att användas för att skicka relevant information från Shibuya.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen