Shibuya, part of Pulsen

Om Shibuya

Policy för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Shibuya ska med en starkt kundfokuserad attityd arbeta med utveckling och förbättring av tjänster och vara en aktiv partner kring kundens behov. Vår verksamhet och vårt utbud ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi ökar värdet av vårt kunderbjudande.


Detta gör vi genom


  • Hållbarhet – Vi värnar om våra medarbetare och vår omvärld. Varje leverans ska bli en god referens för framtida affärer.

  • Attityd – Våra medarbetare är personliga, ansvarstagande, utmanande och arbetar långsiktigt med kundernas behov i fokus.

  • Ansvar - Vi följer lagar och förordningar och vi vill skydda miljön genom att minimera verksamhetens och tjänsternas påverkan. Vårt miljöarbete bygger på en miljöanpassning av verksamheten med fokus på energiförbrukning.

  • Effektivitet – Ett aktivt förbättringsarbete som hela tiden strävar mot en leverans utan avbrott med rätt nivå av kvalitet och säkerhet.

  • Kompetens – Engagerade och stolta medarbetare som lägger grunden för allt vi gör och levererar med kunskap och erfarenhet. Vi har den kompetens som krävs för att möta våra kunders behov och nå våra mål.

  • Säkerhet - Information och IT-säkerhet är en integrerad del av vår verksamhet och vår tjänsteleverans. Vi arbetar enligt vårt ledningssystem för informationssäkerhet för att leva upp till de krav som ställs på oss från våra intressenter samt lagar och förordningar. Säkerhetsarbetet minskar våra risker och gör oss till en trovärdig och relevant IT-leverantör till våra kunder.

  • Förbättring - Vi arbetar aktivt med att förbättra vårt ledningssystem för att upprätthålla rätt nivå av kvalitet och informationssäkerhet och för att minimera vår miljöpåverkan.


 Vi skapar en bättre omvärld
med IT som möjliggörare

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen