Shibuya, part of Pulsen

Om webbplatsen

Om du hittat en säkerhetsbrist på shibuya.se

Information in English is found below.

Om du hittat en säkerhetsbrist vill vi gärna att du rapporterar till oss, så att vi kan rätta till bristen. På så vis hjälper du inte bara oss utan, än viktigare, hjälper alla de vars uppgifter behandlas i tjänster och system.

Vi tillämpar en gemensam process med flera bolag inom Pulsenkoncernen. Var vänlig se vidare information på:
https://pulsen.se/om-pulsen.se/report-a-security-flaw.html

IN ENGLISH

 

Report a security flaw

Should you have discovered a security issue we kindly ask you to please report the issue to us such that we can adress the flaw. By reporting you help not only us but, more importantly, the individuals whose data is processed by our services and IT-systems.

 

We are using a common function for several companies and websites in the Pulsen Group. Please see more information at https://pulsen.se/en/about-pulsen.se/report-a-security-flaw.html

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen