Event

DI Världen

Blockerade handelsvägar, energikris och krig...

Det politiska världsläget och den globala uppvärmningen har lett oss till en nedåtgående spiral präglad av bristande livsmedel-och energiförsörjning. Vad händer med företagen när handelsvägar förändras, energipriser ökar och råvaror sinar? Och vad händer med digital krigföring, it-säkerhet och cyberhot i en osäker omvärld.

Shibuya är partner till DI Världen som hålls i januari 2023, en konferens som ger perspektiv, nya affärsmodeller och inspiration till att inte ställa in, utan ställa om och fortsätta utvecklas.