Event

Hur sårbara är svenska e-handelsföretag för ökande cyberhot – och hur skyddar man sig?

Den 30 mars pratar Robert Rinde, CISO på Shibuya, cybersäkerhet inom e-handel på eMerge i Borås.

Cybersäkerhet har blivit ett av de mest prioriterade områdena för svenska verksamheter de senaste åren. Företag som är beroende av IT-system behöver helt enkelt ha säkerhet som en integrerad del av verksamheten. Det innebär också att frågan idag inte bara är viktig för IT-avdelningen, utan även är prioriterad i styrelserummen.


Robert Rinde, Chief Information Security Office på Shibuya, pratar om säkerhetsläget och vad man kan göra för att skydda sin verksamhet.


Under passet avhandlas bland annat:


  • Hotbilden i Sverige och världen.
  • Vilka är de vanligaste och farligaste attackmetoderna?
  • Vad är särskilt viktigt för e-handel och verksamheter med onlinetjänster?
  • Hur hanterar man ett angrepp?


Mer info finns på eventets webbplats >>

30 mar 12.00

eMerge – Mötesplatsen för e-handelssnack är ett kostnadsfritt event för alla som vill prata om e-handel. Som på alla konferenser får man lyssna på smarta människor och inspireras av kloka erfarenheter, men framför allt också få möjlighet att prata ihop sig med nya bekantskaper som också vill bygga ännu mer framgångsrik e-handel.