Microsoft Solutions från Shibuya

Så drar du nytta av Azure Virtual Desktop och Microsoft Security.

Azure Virtual Desktop och Microsoft Security

Shibuyas leveranser kring IT-infrastruktur, drift, molnlösningar och IT-support är en avgörande del i våra kunders dagliga verksamhet. Därför möter en lösning från Shibuya alltid de högsta kraven på trygghet, tillgänglighet och affärsnytta.

 

Shibuya är det svenska, familjeägda techbolaget som med en kombination av säkra lösningar, unik expertis och kompetent support ger dig helheten som hjälper dig att lyckas och får din verksamhet att växa.

För att leverera det kunderna behöver i varje läge kompletterar Shibuya sin egen expertis med lösningar från världsledande leverantörer.


Genom vårt långa samarbete med Microsoft har vi möjlighet att erbjuda nyskapande lösningar både inom säkerhet - som Microsoft 365 Security Assessment, Microsoft Security Portals och Microsoft Lighthouse - och inom digitala arbetsplatser med Azure Virtual Desktop.

Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop en användarvänlig, säker och skalbar tjänst från Microsoft, helt optimerad för de senaste Windows versionerna och Microsoft 365.

 

Azure Virtual Desktop är en fulländad virtuell upplevelse, oavsett vilken typ av enhet användaren sitter med. Med Shibuyas tjänster får du en modern molnbaserad arbetsplats som ger medarbetarna enkel och säker tillgång till de applikationer de behöver, när de behöver dem.

Några exempel på hur våra kunder drar nytta av Azure Virtual Desktop

  • Distribuera skrivbord och appar för senaste Windows versionen eller Windows Server
    Publicera fullständiga skrivbord eller enskilda fjärrappar för så många värdpooler som du behöver med din egen avbildning eller genom att välja avbildningar från Azure Marketplace.

  • Migrera befintliga virtualiserade skrivbord och appar till Azure
    Dra nytta av flexibiliteten och skalbarheten i Azure genom att migrera dina befintliga Windows Server och för senaste Windows versionen

  • Få mer tid till skrivbord och appar och ödsla mindre tid på infrastruktur
    Förenkla hanteringen av din miljö för virtualiserade skrivbord och appar genom att koppla dina virtuella datorer till Azure Virtual Desktop.

Microsoft Security

Med Microsoft Security kan du skydda hela organisationen genom integrerade säkerhets-, efterlevnads- och identitetslösningar som skapats för att fungera på alla plattformar och molnmiljöer. Prioritera rätt risker med enhetliga hanteringsverktyg som maximerar expertkunskaperna som finns i ditt företag.

 

Ledande AI, automatisering och expertkunskap hjälper dig att snabbt upptäcka och effektivt motverka hot samt stärka din säkerhetsstatus. Tryggheten som en heltäckande säkerhetslösning medför betyder att ditt företag kan växa, skapa och innovera.


Shibuya hjälper er med att skydda identiteter och hantera åtkomst. Stoppa hot med integrerat, automatiserat skydd. Skydda dina appar och resurser på flera moln. Skydda och styr känsliga data. Identifiera och åtgärda risker.

 

Vi bygger delar av våra säkerhetslösningar genom Microsoft 365 Security Assessment, Microsoft Security Portals och Microsoft Lighthouse.

SE även

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata mer om Microsoft Solutions från Shibuya


Christian Wibeck

Head of Sales & Business Development