Veeam Backup för Microsoft 365

Veeam Backup för Microsoft 365 eliminerar risken att förlora åtkomst till er Microsoft 365-data, inklusive Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business och Microsoft Teams.

 

Säkerhetskopiera och backa upp till vilken plats som helst oavsett cloud, on-prem eller hybridlösning. Veeam Backup för Microsoft 365 finns hos Shibuya.


Veeam Backup för Microsoft 365 eliminerar risken att förlora åtkomst till er Microsoft 365-data, inklusive Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business och Microsoft Teams.


Säkerhetskopiera och backa upp till vilken plats som helst oavsett cloud, on-prem eller hybridlösning. Veeam Backup för Microsoft 365 finns hos Shibuya.


Skydda din Microsoft 365-data

Vid oavsiktlig radering, interna/externa säkerhetshot och undvik juridiska luckor.

Säker , flexibel och effektiv återställning

Återställ snabbt individuella Microsoft 365-dokument och -filer

Följ juridiska lagkrav samt efterlevnadskrav

Effektiv eDiscovery-tjänst av Microsoft 365-backupdata

Microsoft 365 fortsätter att växa.
Veeam är #1 leverantörer av Microsoft 365 Backup!

300M Microsoft 365-användare

250M Microsoft Teams-användare

200K+ Veeam® Backup för Microsoft 365-nedladdningar

Veeam Backup från Shibuya

Shibuya är det svenska, familjeägda techbolaget som med en kombination av säkra lösningar, unik expertis och kompetent support ger dig helheten som hjälper dig att lyckas och får din verksamhet att växa. Hos ett svenskt IT-bolag med svenska datahallar vet du dessutom att din data stannar där du vill ha den.

 

Genom Veeam Backup for Microsoft 365 försäkrar du dig om att all din data finns lagrad i våra svenska datacenter utan att minska flexibiliteteten. Du kan äga, kontrollera, säkerhetskopiera och återställa din data när som helst och var som helst ifrån.

Med Veeam Backup från Shibuya slipper du investera i dyr hårdvara och mjukvara och du behöver inte tänka på att ha resurser allokerade för support och uppdateringar. Du väljer själva hur långt bakåt i tiden som backupen skall lagras.

 

Med Veeam Backup for Microsoft 365 erbjuder vi en kraftfull modern backup och dataskyddslösning som är anpassad för att skydda våra kunders data för deras krav både i dag och i framtiden. Allt i en tjänst med säkerhetskopiering, replikering, lagringsögonblicksbilder och kontinuerligt dataskydd.

7 bra anledningar till Veeam® Backup för Microsoft 365 

1

Backup vid oavsiktlig radering/manipulering

1

Följa lagringspolicies

1

Skydd mot INTERNA säkerhetshot


1

Skydd mot externa säkerhetshot


1

Följa juridiska lagkrav samt efterlevnadskrav


1

HANTERA hybrida Utrullningar och migrationer


1

Anpassad efter Microsoft Teams datastruktur


Några fördelar med lösningar från Shibuya

Cloud & Service Provider

Shibuya är långvarig partner till Veeam och licensierad Cloud & Service Provider.

ISO-certifierad

Shibuya är sedan flera år ISO-certifierade inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

Din data stannar där du vill ha den

Med svenska datahallar stannar din data där du vill ha den och faller helt under svensk och europeisk dataskyddsreglering.

Säker IT från Sverige

Shibuya är det svenska, familjeägda techbolaget som med en kombination av säkra lösningar, unik expertis och kompetent support ger dig helheten som hjälper dig att lyckas och får din verksamhet att växa.

Kom igång idag

Kontakta mig för att prata Veeam Backup för Microsoft 365.


Christian Wibeck

Head of Sales & Business Development